GPU (VGA) 성능 비교표

출처: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

위 사이트의 내용을 순위대로 정렬한 것입니다. 참고: 현존 모든 개인용 cpu 성능 순위 2011/06/17

control-f 로 찾아 보세요.

칩셑 성06 $09 $379.99
GeForce GTX 580 4959 4 16 $309.99
GeForce GTX 660 Ti 4606 6 17.06 $269.99
Radeon HD 7950 4414 7 14.96 $294.99
GeForce GTX 570 4309 8 16.37 $263.15
GeForce GTX 680MX 4255 9 NA NA
GeForce GTX 480 4242 10 21.21 $199.99*
GeForce GTX 590 4108 11 5.48 $749.99*
GeForce GTX 660 4039 12 18.79 $214.99
Radeon HD 7870 4032 13 17.53 $229.99
FirePro W7000 4021 14 5.22 $769.99
Radeon HD 7970M 3896 15 NA NA
GeForce GTX 680M 3713 16 NA NA
Radeon HD 7850 3656 17 22.16 $164.99
Quadro K5000 3569 18 2.04 $1,750.00
GeForce GTX 470 3484 19 14.52 $239.99*
GeForce GTX 560 Ti 3480 20 17.4 $199.99
Radeon HD 6970 3420 21 9.5 $359.99*
Quadro 6000 3324 22 0.91 $3,658.99
Radeon HD 6990 3213 23 4.4 $729.99*
Tesla C2075 3152 24 1.43 $2,199.99
Radeon HD 6950 3138 25 13.08 $239.99*
Quadro K5000M 3061 26 NA NA
GeForce GTX 560 3034 27 18.39 $164.99
FirePro W5000 3014 28 6.7 $449.99
GeForce GTX 465 2888 29 10.97 $263.28*
Quadro K4000 2867 30 NA NA
Tesla C2070 2768 31 NA NA
FirePro V7900 2724 32 4.01 $679.99
GeForce GTX 650 Ti 2715 33 18.73 $144.99
GeForce GTX 460 2661 34 19.01 $139.99*
FireStream 9370 2619 35 NA NA
Radeon HD 6970M 2610 36 NA NA
Radeon HD 6990M 2583 37 NA NA
GeForce GTX 460 v2 2574 38 12.87 $199.99*
Quadro 5000 2552 39 1.73 $1,475.00
Tesla C2050 2550 40 NA NA
GeForce GTX 580M 2544 41 NA NA
Radeon HD 6870 2538 42 14.17 $179.09
Radeon HD 5870 2533 43 12.67 $199.99*
FirePro V8800 2515 44 2.19 $1,149.99*
Quadro K4000M 2451 45 NA NA
FirePro V7800 2449 46 3.95 $619.99*
Radeon HD 5970 2370 47 7.18 $329.99*
GeForce GTX 675M 2363 48 NA NA
FirePro M8900 2325 49 NA NA
GeForce GTX 560 SE 2262 50 18.85 $119.99
GeForce GT 645 2245 51 NA NA
Radeon HD 5850 2238 52 9.52 $234.99*
Radeon HD 6790 2228 53 17.83 $124.99*
Radeon HD 6850 2199 54 16.29 $134.99
GeForce GTX 460 SE 2195 55 13.72 $159.99*
Radeon HD 7770 2156 56 18.75 $114.99
N14E-Q3 2141 57 NA NA
SKD Radeon 4870 X2 2125 58 NA NA
GeForce GTX 555 2092 59 NA NA
Radeon HD 5830 2044 60 12.78 $159.99*
GeForce GTX 480M 2038 61 NA NA
GeForce GTX 485M 2030 62 NA NA
FirePro V9800 2024 63 0.7 $2,899.99
Radeon HD 6700 2023 64 NA NA
GeForce GTX 670M 2020 65 NA NA
GeForce GTX 570M 2002 66 NA NA
GeForce GTX 550 Ti 1930 67 19.3 $99.99
Quadro 7000 1926 68 NA NA
ASUS EAH4890 1917 69 NA NA
Quadro 4000 1900 70 2.71 $699.99
Radeon HD 7700-serie 1899 71 NA NA
Radeon HD 6900M 1887 72 NA NA
GeForce GTX 670MX 1856 73 NA NA
FirePro M6000 1820 74 NA NA
GeForce GTX 650 1808 75 16.44 $109.99
FirePro V8750 1800 76 NA NA
Quadro K3000M 1773 77 NA NA
Radeon HD 4650 X2 1770 78 NA NA
RV790 1728 79 NA NA
GeForce GTX 470M 1674 80 NA NA
Quadro 5000M 1672 81 NA NA
Radeon HD 6770 1662 82 16.62 $99.99
Radeon HD 5770 1656 83 16.56 $99.99*
Radeon HD4870 X2 1641 84 NA NA
FirePro V5900 1620 85 3.81 $424.99
Radeon HD 6750M 1614 86 NA NA
GeForce GTX 660M 1614 87 NA NA
Quadro 5010M 1609 88 NA NA
Radeon - 6750m 1606 89 NA NA
Radeon HD 6870M 1594 90 NA NA
FirePro M4000 1579 91 NA NA
Radeon HD 7750 1573 92 17.48 $89.99
Radeon HD 4890 1545 93 14.05 $109.99*
GeForce GTX 560M 1524 94 NA NA
ASUS EAH4870x2 1490 95 NA NA
Radeon HD 7850M 1487 96 NA NA
GeForce GTS 450 1483 97 15.61 $94.99
Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1439 98 NA NA
Quadro 4000M 1409 99 NA NA
FirePro V5800 1390 100 3.66 $379.99
GeForcs GTX 560M 1379 101 NA NA
Radeon HD 4870 1372 102 22.87 $59.99*
Radeon HD 6770M 1359 103 NA NA
Radeon HD 5750 1352 104 15.02 $89.99
Radeon HD 4850 X2 1342 105 NA NA
Quadro CX 1330 106 NA NA
GeForce GTX 460M 1323 107 NA NA
Radeon HD 6750 1321 108 14.68 $89.99
GeForce GT 640 1315 109 16.44 $79.98
MOBILITY Radeon HD 4870 / 4870 X2 1310 110 NA NA
Quadro 2000 1307 111 3.27 $399.99
Radeon HD 4870 X2 1304 112 NA NA
FirePro V4900 1302 113 8.4 $154.99
N12E-GS-A1 1274 114 NA NA
GeForce GTX 285 1271 115 7.06 $179.99*
GeForce GT 650M 1269 116 NA NA
GeForce GTX 280 1260 117 NA NA
Quadro 3000M 1259 118 NA NA
FirePro M5950 1257 119 NA NA
Mobility Radeon HD 4870 X2 1251 120 NA NA
Quadro 2000D 1241 121 2.89 $429.00
GeForce GTX 275 1238 122 NA NA
Mobility Radeon HD 5870 1232 123 NA NA
XGI Volari Z9-Z9s v1.11.03 1230 124 NA NA
Quadro FX 5800 1229 125 0.4 $3,099.99*
GeForce GT 545 1226 126 21.38 $57.34*
Radeon HD série 4800 1212 127 NA NA
Intel HD i7-2760QM 1180 128 NA NA
Radeon HD 7870M 1180 129 NA NA
FirePro M7820 1174 130 NA NA
Apple Radeon HD 4850 1169 131 NA NA
Radeon HD 7670 1168 132 NA NA
Radeon HD 4770 1154 133 NA NA
Quadro K2000M 1151 134 NA NA
GF 9800 GX2 1132 135 NA NA
Radeon HD 7670A 1125 136 NA NA
GeForce GTX 260 1122 137 12.47 $89.99*
FirePro V8700 1117 138 1.27 $879.99*
Radeon HD 7660D + 6670 Dual 1112 139 NA NA
SKD Radeon 4670 1110 140 NA NA
GeForce 9800 GTX/9800 GX2 1109 141 NA NA
Quadro 2000M 1091 142 NA NA
GeForce GTX 295 1085 143 3.74 $289.99*
FirePro V4800 1080 144 6.75 $159.99
Radeon X1800 CrossFire Edition 1066 145 NA NA
GeForce 9800 GTX 1058 146 NA NA
GeForce GTS 150 1054 147 NA NA
Radeon HD 5670 1047 148 14.96 $69.99*
Mobility Radeon HD 6570 1042 149 NA NA
GeForce GT 445M 1038 150 NA NA
Radeon HD 4850 1035 151 11.5 $89.99*
Radeon HD 6670 1034 152 17.24 $59.99
Quadro FX 4800 1034 153 1.64 $629.80*
GeForce 9800M GS / 9800M GT 1020 154 NA NA
Radeon HD 6700M 1016 155 NA NA
Radeon HD 7560D + 6670 Dual 1003 156 NA NA
GeForce GT 555M 999 157 NA NA
Radeon HD 4830 984 158 16.4 $59.99*
GeForce GTX 180M 983 159 NA NA
Mobility Radeon HD 4850 977 160 NA NA
Radeon HD 7570 977 161 NA NA
FireGL V7700 961 162 5.49 $174.99*
FireGL V7350 960 163 NA NA
Radeon HD 6800M 952 164 NA NA
FirePro M40003 943 165 NA NA
Radeon HD 7660D + 7670 Dual 938 166 NA NA
GeForce 8800 Ultra 927 167 NA NA
Quadro FX 3800M 927 168 NA NA
GeForce 9800 GTX+ 927 169 NA NA
GeForce 9600GT 926 170 NA NA
GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 916 171 10.18 $89.99*
Radeon X1900 CrossFire Edition 905 172 NA NA
FirePro V3900 904 173 8.61 $104.99
GeForce GTS 250 904 174 7.86 $114.99*
Quadro 2000 D 900 175 NA NA
FireGL V7300 894 176 NA NA
Radeon Processor 893 177 NA NA
GeForce GT 640M 882 178 NA NA
GeForce GT 340 880 179 16.61 $52.99*
FirePro V3900 Adapter 878 180 NA NA
Radeon HD 6850M 877 181 NA NA
Radeon HD 3870 X2 876 182 NA NA
Radeon E6760 873 183 NA NA
GeForce GT 140 871 184 NA NA
Quadro FX 3800 869 185 1.46 $595.00*
Radeon X1950 CrossFire Edition 864 186 NA NA
GeForce GTS 240 863 187 13.28 $64.99*
GeForce 8800 GTS 512 862 188 NA NA
GeForce 9800 GX2 858 189 NA NA
NVS 5400M 858 190 NA NA
Radeon HD 6650A 855 191 NA NA
FireGL V8600 852 192 NA NA
Mobility Radeon HD 5000 851 193 NA NA
Radeon HD 5600/5700 842 194 NA NA
MSI NX7900 GTX 837 195 NA NA
Radeon HD 3850 X2 837 196 NA NA
Quadro K1000M 823 197 NA NA
GeForce GTS 160M 821 198 NA NA
Radeon HD 7670M 820 199 1.25 $654.99
NVS 510 814 200 2.2 $369.99
Radeon HD 7660D 812 201 NA NA
Radeon HD 7660G + 7600M Dual 805 202 NA NA
Radeon HD 7650A 803 203 NA NA
Radeon HD 7640G + 7600M Dual 799 204 NA NA
GeForce GTS 360M 797 205 NA NA
Mobility Radeon HD 5570 797 206 NA NA
Radeon HD 3870 795 207 NA NA
GeForce 8800 GTX 794 208 NA NA
GeForce 8800GS 794 209 NA NA
GeForce GT 440 789 210 13.15 $60.00
Quadro FX 5600 784 211 0.98 $799.00*
Quadro 1000M 781 212 NA NA
Radeon HD 6570M 778 213 NA NA
Radeon 6600M 777 214 NA NA
Radeon HD 7640G + 7500M/7600M Dual 775 215 NA NA
Radeon HD 7660G + 7610M Dual 774 216 NA NA
Radeon HD 7600M + 7600M Dual 772 217 NA NA
MSI NX7950 GT 771 218 NA NA
GeForce GT 630M 768 219 NA NA
GeForce GTX 170M 763 220 NA NA
Radeon HD 6570 763 221 15.26 $49.99
Radeon HD 7640G + 6400M Dual 762 222 NA NA
Radeon HD 6550A 761 223 NA NA
Mobility Radeon HD 3870 X2 761 224 NA NA
GeForce 9600 GT 760 225 5.43 $139.99*
Radeon HD 7660G + 7670M Dual 759 226 NA NA
GeForce GT 550M 759 227 NA NA
GeForce 8800 GT 757 228 NA NA
GeForce GT 620M 755 229 NA NA
GeForce GTX 280M 753 230 NA NA
Mobility Radeon HD 5850 750 231 NA NA
Mobility Radeon HD série 5000 741 232 NA NA
MSI NX7900 GT/GTO 738 233 NA NA
GeForce GT 530 736 234 12.49 $58.95*
RADEON X800 XT Platinum Edition 731 235 NA NA
Radeon HD 6650M 730 236 NA NA
Radeon HD 7560D + 6570 Dual 730 237 NA NA
Radeon HD 6730M 730 238 NA NA
Radeon HD 2900 XT 723 239 NA NA
GeForce 9800M GTX 720 240 NA NA
GeForce GT 630 718 241 13.06 $54.99
GeForce 9800 GT 717 242 10.24 $69.99
Quadro FX 2800M 716 243 NA NA
GeForce GT 540M 709 244 NA NA
RV670 707 245 NA NA
GeForce 8800M GT 707 246 NA NA
Quadro FX 3700M 706 247 NA NA
Radeon HD 6550M 704 248 NA NA
GeForce 9800M GT 704 249 NA NA
Radeon HD 5570 702 250 4.01 $174.99
Mobility Radeon HD 4870 702 251 NA NA
All-in-Wonder X1900 700 252 NA NA
All-in-Wonder X1800XL 700 253 NA NA
Mobility Radeon HD 5750 700 254 NA NA
RADEON X850 CrossFire Edition 700 255 NA NA
Intel HD i7-2820QM 699 256 NA NA
Radeon X1800 GTO 699 257 NA NA
Mobility Radeon HD 5770 698 258 NA NA
Quadro 600 692 259 4.61 $149.99
Radeon HD 7650M 692 260 NA NA
RADEON HD6550D 692 261 NA NA
Quadro FX 3700 681 262 3.1 $220.00*
GeForce GTX 285M 676 263 NA NA
Mobility Radeon HD 4830 674 264 NA NA
Mobility Radeon HD 3870 672 265 NA NA
FireGL V7600 672 266 NA NA
Mobility Radeon HD 5730 670 267 NA NA
Radeon HD 7670M + 7670M Dual 667 268 NA NA
FirePro V5700 666 269 2.26 $294.99*
Radeon HD 7550M/7650M 664 270 NA NA
Radeon HD 7560D 662 271 NA NA
GeForce 9800M GTS 662 272 NA NA
Radeon HD 7660G 661 273 NA NA
GeForce GT 240 660 274 17.37 $37.99
Radeon HD 7420G 658 275 NA NA
Radeon HD 6550D 654 276 NA NA
FirePro M2000 652 277 NA NA
SUMO 9640 652 278 NA NA
GeForce GT 435M 649 279 NA NA
GeForce Go 7900 GSX 647 280 NA NA
Intel HD i7-2920XM 646 281 NA NA
Radeon HD 6490M 645 282 0.54 $1,193.03*
GeForce GT 430 643 283 12.86 $49.99
Radeon Processor DM 1 639 284 NA NA
FirePro V7750 638 285 NA NA
GeForce GTX 260M 638 286 NA NA
MSI NX7900 GT 634 287 NA NA
ALL-IN-WONDER X800 XL 624 288 NA NA
ASUS Extreme AX800 XT 620 289 NA NA
Quadro FX 4600 619 290 NA NA
RADEON HD6530D 619 291 NA NA
GeForce GTS 250M 618 292 NA NA
GeForce 8800M GTX 617 293 NA NA
GeForce GT 330 614 294 9.1 $67.49*
GeForce GT 425M 612 295 NA NA
GeForce 9800M GS 608 296 NA NA
Radeon HD 7570M 602 297 NA NA
Radeon HD 3850 AGP 600 298 NA NA
MOBILITY RADEON X800 XT 600 299 NA NA
Quadro FX 1800 599 300 2.15 $279.00*
Intel HD i7-2720QM 599 301 NA NA
GeForce 8800 GTS 598 302 NA NA
Sapphire RADEON X800XL 596 303 NA NA
Radeon HD 7640G + 7670M Dual 594 304 NA NA
FirePro M7740 593 305 NA NA
RADEON X850 PRO 592 306 NA NA
nForce 760i SLI 588 307 NA NA
VisionTek RADEON X1950 Pro XGE 588 308 NA NA
GeForce 8800 GS 588 309 NA NA
Intel IvyBridge HD 588 310 NA NA
GeForce Go 7900 GTX 586 311 NA NA
Radeon HD 3850 585 312 NA NA
FireGL V7100 578 313 NA NA
Radeon HD 7640G 576 314 NA NA
Radeon HD 6620G 576 315 NA NA
Radeon HD 6630M 572 316 NA NA
Radeon HD 7610M 570 317 NA NA
Radeon HD4650 568 318 NA NA
GeForce GTS 350M 567 319 NA NA
FirePro M5800 566 320 NA NA
GeForce GT 420M 563 321 NA NA
GeForce GT 320 561 322 10.61 $52.88*
FireGL X3-256 561 323 NA NA
Radeon X800 CrossFire Edition 558 324 NA NA
GeForce GT 525M 554 325 0.88 $629.98*
Intel HD P4000 553 326 NA NA
Radeon HD 7540D 552 327 NA NA
GeForce 615 549 328 NA NA
Radeon HD4670 544 329 NA NA
GeForce Go 7900 GTX / Quadro NVS 510M 544 330 NA NA
Mobility Radeon X1900 543 331 NA NA
Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 45 542 332 NA NA
Quadro FX 5500 536 333 1.37 $390.00*
Mobility Radeon HD 5650 536 334 NA NA
Quadro NVS 510M 535 335 NA NA
Radeon HD 7620G 534 336 NA NA
RADEON E4690 533 337 NA NA
Radeon HD 2900 PRO 532 338 NA NA
GeForce 9600 GSO 512 532 339 NA NA
Radeon HD 4670 530 340 4.69 $112.99
Radeon HD 7660G + 7470M Dual 528 341 NA NA
Radeon HD 7640G + 7470M Dual 526 342 NA NA
Radeon HD 6530D 526 343 NA NA
Intel HD i7-2600K 521 344 NA NA
ASUS A9800 XT 520 345 NA NA
Mobility Radeon HD 4670 514 346 NA NA
GeForce Go 7800 GTX 512 347 NA NA
GeForce GT 335M 508 348 NA NA
RADEON X800 PRO 507 349 NA NA
Quadro FX 2700M 507 350 NA NA
GIGABYTE Radeon X1650 504 351 NA NA
Quadro FX 3600M 502 352 NA NA
Intel HD i7-2640M 502 353 NA NA
Intel HD i7-2630QM 499 354 NA NA
GeForce GT 130 494 355 17.65 $27.99*
GeForce 9600 GSO 494 356 9.88 $49.99*
GeForce 9700M GTS 493 357 NA NA
GeForce 330M 492 358 NA NA
Radeon HD 7520G + 7670M Dual 492 359 NA NA
7900 MOD - Radeon HD 6520G 489 360 NA NA
Radeon HD 6520G 482 361 NA NA
Radeon HD 6670 + 6670 Dual 480 362 NA NA
FireGL V8650 479 363 1.45 $329.99*
Mobility Radeon HD 6770 478 364 NA NA
Intel HD 4000 476 365 NA NA
FireGL V5100 475 366 NA NA
Quadro FX 1800M 474 367 NA NA
GeForce GT 420 471 368 11.78 $39.99*
GeForce 8800M GTS 469 369 NA NA
Quadro FX 3450 469 370 NA NA
RADEON X800 GTO 467 371 NA NA
Radeon HD 2900 GT 467 372 NA NA
Intel HD i7-2670QM 467 373 NA NA
Intel HD >a 4000 461 374 NA NA
Mobility Radeon HD 3850 461 375 NA NA
Sapphire RADEON X1600 XT 459 376 NA NA
GeForce GT 230 455 377 10.34 $43.99*
Radeon HD 7520G 454 378 NA NA
Quadro FX 3500M 453 379 NA NA
GeForce 7900 GT 453 380 NA NA
VisionTek Radeon X1600 XT 452 381 NA NA
SUMO 964A 450 382 NA NA
VisionTek Radeon X1600XT XGE 450 383 NA NA
Intel HD i7-2860QM 450 384 NA NA
Radeon HD 7480D 449 385 NA NA
Radeon HD 7550M 449 386 NA NA
Sapphire RADEON X800 446 387 NA NA
Mobility Radeon HD 5165 446 388 NA NA
Mobile Intel HD 441 389 NA NA
Quadro 410 438 390 3.78 $115.99
Intel HD i5-2500K 438 391 NA NA
FireGL V5200 435 392 NA NA
RADEON X800GT 434 393 NA NA
RADEON X800 PRO/GTO 434 394 NA NA
FirePro V3750 434 395 3.36 $128.99*
Radeon X1700 FSC 430 396 NA NA
GeForce GT 620 427 397 9.49 $44.99
Radeon HD 7500G 427 398 NA NA
GeQuadro 6200 TurboCache 426 399 NA NA
RV530 XT 423 400 NA NA
GeForce 9600 GS 421 401 NA NA
Intel HD i5 M 580 420 402 NA NA
GeForce GT 325M 420 403 NA NA
Mobility Radeon HD 6470M 419 404 NA NA
Intel HD Xeon E31275 417 405 NA NA
Quadro FX 3400 415 406 4.15 $99.99*
Intel HD i5 661 415 407 NA NA
Sapphire RADEON X800 GT 414 408 NA NA
FirePro M39003 414 409 NA NA
GeForce GT 240M LE 413 410 NA NA
HERCULES 3D PROPHET 9800 XT Classic 413 411 NA NA
Radeon HD 6520M 413 412 NA NA
ASUS V9999 Gamer Edition V61.21 411 413 NA NA
FireGL X2-256/X2-256t 409 414 NA NA
Microsoft RemoteFX-Grafikgerät - WDDM 409 415 NA NA
MSI NX7600 GT 407 416 NA NA
Radeon X1950 GT 406 417 NA NA
GeForce GT 520M 406 418 6.77 $59.99*
Radeon HD 4700 402 419 NA NA
FirePro V3800 401 420 3.71 $107.99*
RADEON 9800 XT - Secondary 400 421 NA NA
GeForce 6800 GTO 398 422 9.95 $39.99*
Intel HD i5 K 655 398 423 NA NA
Radeon HD 6410D 396 424 NA NA
Radeon HD 7470 396 425 NA NA
RADEON X800 GT 396 426 NA NA
GeForce GT 415M 394 427 NA NA
RADEON HD6410D 393 428 NA NA
RDPUDD Chained DD 392 429 NA NA
Radeon HD 7600G 392 430 NA NA
Quadro FX 1700M 391 431 NA NA
RADEON 9800 XT 390 432 NA NA
GeForce GT 120 / 9500 GT 389 433 NA NA
Mobility Radeon HD 565v 389 434 NA NA
Intel HD Xeon E31225 388 435 NA NA
Quadro FX 880M 387 436 NA NA
RADEON HD6370D 387 437 NA NA
Radeon HD 6480G 386 438 NA NA
Radeon HD 4590 385 439 NA NA
VisionTek Radeon 4350 385 440 NA NA
GIGABYTE RADEON X800 XL 385 441 NA NA
Radeon HD 5550 385 442 7 $54.99
GeForce 410M 384 443 NA NA
NVS 5100M 382 444 NA NA
Mobility Radeon HD 560v 382 445 NA NA
Intel HD i5 M 450 382 446 NA NA
GeForce Go 6800 Ultra 381 447 NA NA
Radeon HD 7660D + 7470 Dual 381 448 NA NA
GeForce 7900 GTX 380 449 NA NA
Intel HD i7-2675QM 379 450 NA NA
Intel HD i3 560 379 451 NA NA
Intel HD i5 M 480 379 452 NA NA
Radeon HD 4650 AGP 377 453 NA NA
MSI RADEON 9800 PRO Plus 377 454 NA NA
Intel HD i5-2500S 376 455 NA NA
Intel HD i5 M 460 375 456 NA NA
GeForce GT 240M 375 457 NA NA
GeForce GT 330M 374 458 NA NA
Intel HD i5-2435M 374 459 NA NA
SUMO 9644 374 460 NA NA
Intel HD i7 M 640 373 461 NA NA
Intel HD i5-2510E 372 462 NA NA
GeForce 7600 GTL 371 463 NA NA
FireGL X2 371 464 NA NA
GeForce GT 220 371 465 6.18 $59.99
Radeon HD 7450A 370 466 NA NA
Intel HD i7-2710QE 370 467 NA NA
Radeon HD 6450M 370 468 NA NA
Intel HD i3-2125 369 469 NA NA
Diamond X1600 PRO 512MB AGP 367 470 NA NA
RADEON X800 366 471 24.42 $14.99
Intel HD i7-2620M 365 472 NA NA
Mobility Radeon HD 5400 364 473 NA NA
RADEON X850 XT 363 474 NA NA
GeForce GT 520 363 475 8.07 $44.99
Intel HD i5-2410M 363 476 NA NA
ASUS HD 7350 363 477 NA NA
Mobility Radeon HD 4650 362 478 NA NA
NB9P-GS 362 479 NA NA
Intel HD Xeon E31245 361 480 NA NA
Intel HD P3000 361 481 NA NA
RV530 LE 360 482 NA NA
128 DDR Radeon 9800 Pro 359 483 NA NA
GeForce 6800 Go 359 484 NA NA
Tul , RADEON X700 PRO 358 485 NA NA
Radeon X1900 GT 357 486 NA NA
Intel HD i5 M 430 357 487 NA NA
Intel HD i5 650 354 488 NA NA
Intel HD i7 M 620 353 489 NA NA
GeForce 9700M GT 352 490 NA NA
FirePro 2460 351 491 1.95 $179.99
Intel HD i3 530 350 492 NA NA
FirePro RG220 350 493 NA NA
Intel HD Xeon E31235 347 494 NA NA
APPLE GeForce 9600M GT 347 495 NA NA
RADEON X800 SE 346 496 NA NA
Intel HD i7-2617M 346 497 NA NA
Intel HD i7-2600 345 498 NA NA
Intel HD i5 670 343 499 NA NA
S3 Chrome S25 DDR2 343 500 NA NA
GeForce GT 610 343 501 9.8 $34.99
Intel HD i5 660 341 502 NA NA
Radeon HD 4650 341 503 2.6 $130.99
Radeon HD 2600 XT AGP 341 504 NA NA
Intel HD i7-2715QE 340 505 NA NA
GeForce 6800 GT -=====- 340 506 NA NA
NVS 4200M 339 507 NA NA
GeForce GT 230M 339 508 NA NA
Intel HD i5-2405S 337 509 NA NA
Intel HD i7-2635QM 337 510 NA NA
Intel HD i5 M 560 336 511 NA NA
Intel HD i3 550 336 512 NA NA
Quadro FX 4500 X2 335 513 NA NA
Quadro FX 4000 334 514 NA NA
Intel HD i3 540 334 515 NA NA
GeForce 9650M GS 333 516 NA NA
128MB DDR Radeon 9800 Pro 332 517 NA NA
Radeon HD 6370D 332 518 NA NA
N10P-GV1 332 519 NA NA
FireGL V5600 331 520 NA NA
Intel HD i5-2430M 330 521 NA NA
MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 330 522 NA NA
RADEON 9700 PRO - Secondary 329 523 NA NA
GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M 329 524 NA NA
Intel HD i5 M 540 328 525 NA NA
NVS 310 327 526 NA NA
MEDION RADEON 9800XL 327 527 NA NA
Mobility FireGL V5725 327 528 NA NA
Radeon HD 6370M 326 529 NA NA
StarStorm 56.72 X GeForce4 Ti 4200 325 530 NA NA
Quadro FX 770M 323 531 NA NA
Radeon HD 2600 XT 323 532 NA NA
Radeon HD 4710 322 533 NA NA
256MB DDR Radeon 9800 XT 322 534 NA NA
GeForce 8600 GTS 322 535 NA NA
Radeon HD 7450 321 536 2.59 $124.00
Quadro FX 580 321 537 1.78 $179.99*
GeForce GT 120 320 538 9.28 $34.49*
Quadro FX 2500M 320 539 NA NA
Intel HD 200 320 540 NA NA
ASUS X1600Pro 319 541 NA NA
Intel HD i5 M 520 319 542 NA NA
Intel HD 3000 318 543 318 $1.00*
GeForce Go 7600 GT 317 544 NA NA
Mobility Radeon HD 550v 316 545 NA NA
ASUS Extreme AX800 316 546 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR X700 PRO 316 547 NA NA
GeForce Go 7950 GTX 315 548 NA NA
GeForce 7900 GT/GTO 314 549 NA NA
Intel HD i5-2415M 313 550 NA NA
Mobility Radeon HD 6370 313 551 NA NA
Intel HD BR-1004-01Y1 313 552 NA NA
Intel HD i5-2540M 313 553 NA NA
Intel HD Pentium G840 312 554 NA NA
GeForce GT 120M 312 555 NA NA
Radeon HD 7350 311 556 NA NA
Intel HD i3 M 380 311 557 NA NA
GeForce 7800 GTX 310 558 NA NA
Intel HD i7 U 640 310 559 NA NA
VisionTek Radeon X1600 Pro 309 560 NA NA
FireGL X1-256 309 561 NA NA
Intel HD i3-2105 309 562 NA NA
Quadro4 780 XGL 308 563 NA NA
GIGABYTE RADEON X700 PRO 308 564 NA NA
Intel HD i5-2520M 308 565 NA NA
GeForce GT 130M 307 566 NA NA
Intel HD i3 M 370 306 567 NA NA
Radeon HD 4450 306 568 NA NA
Sapphire RADEON X700 PRO 306 569 NA NA
Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 306 570 NA NA
Radeon HD 4570 306 571 NA NA
Mobility Radeon HD 5145 305 572 NA NA
Intel HD Family 305 573 NA NA
Intel HD i7 U 680 305 574 NA NA
Intel HD i7-2655LE 304 575 NA NA
Intel HD i5-2400 304 576 NA NA
GeForce 605 303 577 NA NA
RV530 PRO 302 578 NA NA
Intel HD i5-2500 301 579 NA NA
MEDION RADEON X740XL 301 580 NA NA
Mobility Radeon HD 545v 300 581 NA NA
Intel HD i5 680 300 582 NA NA
MOBILITY RADEON HD 2600 XT/HD 2700 300 583 NA NA
Cirrus Logic 5430/5440 Scheda grafica compatibile 299 584 NA NA
RADEON 9700 PRO 298 585 NA NA
Radeon HD 6450 298 586 8.06 $36.99
FireGL X1-128 Video Accelerator 297 587 NA NA
GeForce 510 297 588 NA NA
Intel HD i7-2600S 297 589 NA NA
ALL-IN-WONDER 9800 297 590 NA NA
128 DDR Radeon 9700 Pro w/TV-Out 296 591 NA NA
nForce 980a/780a SLI 296 592 NA NA
Radeon HD 6470M 296 593 0.53 $559.99
VisionTek Radeon X1650 Pro 295 594 NA NA
Intel HD i3 M 350 294 595 NA NA
Intel HD i5-2400S 293 596 NA NA
Intel HD i5-2320 293 597 NA NA
Intel HD i3-2330M 293 598 NA NA
Radeon HD 3670 292 599 NA NA
FireGL V5000 291 600 NA NA
Intel HD i3-2310M 291 601 NA NA
Intel HD Pentium P6200 291 602 NA NA
GeForce 9500 GT 289 603 3.36 $85.99*
GeForce GT 220M 289 604 NA NA
Radeon HD 6380G 289 605 0.72 $399.99*
GIGABYTE Radeon X1600 PRO 289 606 NA NA
Intel HD i3 M 390 289 607 NA NA
GeForce 9600M GT 288 608 NA NA
Sapphire RADEON X1600 PRO 288 609 NA NA
Intel HD Pentium P6100 288 610 NA NA
Intel HD i3 M 330 288 611 NA NA
256MB Radeon X1300PRO Secondary 288 612 NA NA
FireGL X1 287 613 NA NA
Intel HD i7-2677M 286 614 NA NA
Radeon X1950 Pro 286 615 NA NA
SUMO 9645 284 616 NA NA
Radeon X1600 Mobility 282 617 NA NA
Intel HD Pentium P6300 282 618 NA NA
MOBILITY RADEON X2600 HD 282 619 NA NA
GeForce 9500 GS 282 620 NA NA
GeForce 320M 281 621 NA NA
Quadro NVS 320M 281 622 NA NA
Radeon HD 7470M 280 623 NA NA
Intel HD i5-2500T 280 624 NA NA
RADEON X700 PRO 280 625 NA NA
MSI Radeon X1550 279 626 NA NA
MEDION RADEON 9800 XXL 278 627 NA NA
Intel HD i5-2537M 278 628 NA NA
MSI NX7600 GS 278 629 NA NA
ASUS Extreme AX700 Pro 277 630 NA NA
Intel HD i5-2300 277 631 NA NA
Intel HD Pentium G6951 277 632 NA NA
GeForce 7950 GT 277 633 2.41 $114.95*
GeForce 315 276 634 9.39 $29.38*
RX700 PRO-128PCIE 276 635 NA NA
RADEON X800 XT 275 636 NA NA
RADEON X850 XT Platinum Edition 275 637 NA NA
VisionTek RADEON X1300XT 275 638 NA NA
Radeon X1600 275 639 NA NA
Inno3D GeForce 6600 GT 275 640 NA NA
GeForce 6800 GT 274 641 NA NA
Radeon HD 7400G 274 642 NA NA
GeForce 6800 Ultra 273 643 NA NA
GeForce 9650M GT 273 644 NA NA
Quadro4 750 XGL 272 645 NA NA
FireGL V7200 272 646 NA NA
Intel HD Pentium P6000 272 647 NA NA
Intel HD Celeron P4500 272 648 NA NA
Intel HD i3-2100 272 649 NA NA
GeForce FX 5950 Ultra 272 650 NA NA
Mobility Radeon HD 540v 272 651 NA NA
Mobility Radeon HD 5450 272 652 NA NA
Inno3D GeForce 7600 GS 271 653 NA NA
Radeon HD 6330M 271 654 NA NA
Radeon HD 6450A 271 655 NA NA
Matrox Xenia Pro 269 656 NA NA
Intel HD Celeron P4600 268 657 NA NA
Radeon X1650 SE 268 658 NA NA
Intel HD Pentium G6950 267 659 NA NA
Radeon X1600 Pro / X1300XT 267 660 NA NA
Intel HD Pentium G620T 266 661 NA NA
Quadro 400 266 662 2.77 $95.99
GIGABYTE Radeon X1550 265 663 NA NA
Mobility Radeon HD 4550 265 664 NA NA
Quadro FX 1500M 265 665 NA NA
Quadro4 980 XGL 264 666 NA NA
RADEON 9700 PRO Family 263 667 NA NA
GeForce 6800 LE 262 668 NA NA
Quadro FX Go1400 261 669 NA NA
ALL-IN-WONDER X800 VE 261 670 NA NA
Mobility Radeon HD 4530 259 671 NA NA
GeForce 8600 GT 259 672 NA NA
Quadro4 900 XGL 259 673 NA NA
Quadro FX 4500 259 674 0.8 $324.99*
GeForce Go 7700 259 675 NA NA
128 DDR Radeon 9800 259 676 NA NA
MOBILITY RADEON 9800 259 677 NA NA
GeForce 9600M GS 258 678 NA NA
Quadro FX 380 LP 258 679 NA NA
FireGL V3600 258 680 1.6 $160.99*
GeForce4 Ti 4800 SE 258 681 NA NA
Intel HD Pentium G850 257 682 NA NA
Connect3D Radeon X1550 257 683 NA NA
RADEON 9800 256 684 NA NA
FirePro 2270 256 685 2.33 $109.99
Intel HD i5-2310 256 686 NA NA
Intel HD i7 610 256 687 NA NA
Intel HD i3-2367M 256 688 NA NA
Intel HD Pentium G620 255 689 NA NA
Matrox M9125 PCIe x16 255 690 NA NA
GeForce 9500M G 255 691 NA NA
M26-CSP128 254 692 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 Ti 4200 253 693 NA NA
GeForce4 Ti 4800 252 694 NA NA
GeForce 7950 GX2 251 695 1.67 $150.00*
Quadro FX 3500 251 696 2.62 $95.95*
Intel HD Pentium G630T 251 697 NA NA
ASUS V8460 ULTRA v28.80 250 698 NA NA
3DForceFX 5900, GeForce FX 5900 250 699 NA NA
Mobility Radeon HD 4350 248 700 NA NA
Mobility Radeon HD 5430 248 701 NA NA
Matrox M9128 LP PCIe x16 248 702 NA NA
Quadro FX 380M 247 703 NA NA
RADEON 9500 PRO / 9700 247 704 NA NA
64MB DDR GeForce4 Ti 4200 with TV Out 247 705 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5900 246 706 NA NA
FireMV 2250 246 707 2.32 $105.99
Intel HD i3-2130 246 708 NA NA
Radeon HD 6300M 245 709 NA NA
GeForce 9400 245 710 NA NA
Radeon 9700 245 711 NA NA
MSI NX8800 GTS 244 712 NA NA
Radeon HD 2600 Pro AGP 244 713 NA NA
Intel HD Pentium B950 244 714 NA NA
GeForce4 Ti 4600 244 715 4.52 $53.99*
Intel HD Pentium G860 244 716 NA NA
M76M 242 717 NA NA
GeForce 305M 242 718 NA NA
GeForce 7900 GS 242 719 NA NA
ASUS Extreme AX600XT-TD 241 720 NA NA
VisionTek Radeon HD 5450 241 721 5.36 $44.99*
Quadro4 700 XGL 241 722 NA NA
Intel HD i3-2120 241 723 NA NA
Radeon HD 2600 PRO 240 724 NA NA
Radeon HD 4550 240 725 2 $119.99
GeForce 7800 GT 240 726 3.58 $66.99*
ELSA GLADIAC 743 GT 237 727 NA NA
Radeon HD 6320 Graphic 237 728 NA NA
Mobility Radeon HD 5470 236 729 NA NA
MSI NX 6600GT 236 730 NA NA
Radeon HD 5450 236 731 9.44 $24.99
Jeu de puces Express Intel G45/G43 235 732 NA NA
Intel HD i3-2350M 235 733 NA NA
Quadro FX 3000 235 734 2.04 $114.99*
Intel HD i3-2120T 234 735 NA NA
Intel HD i3-2100T 234 736 NA NA
All-in-Wonder 2006 PCI-E Edition 234 737 NA NA
MOBILITY FireGL V5000 234 738 NA NA
ABIT Siluro GF4 Ti4200-8X 233 739 NA NA
Intel HD i5 U 520 233 740 NA NA
ASUS Radeon X1550 232 741 NA NA
GeForce FX 5900 231 742 NA NA
Intel HD i3-2357M 231 743 NA NA
Mobility Radeon HD 4330 231 744 NA NA
Radeon X1550 231 745 2.04 $113.00*
NVS 2100M 231 746 NA NA
Mobility Radeon X2500 229 747 NA NA
GIGABYTE RADEON X700 229 748 NA NA
Intel HD i7 L 620 229 749 NA NA
Matrox M9138 LP PCIe x16 229 750 NA NA
GeForce GT 320M 228 751 NA NA
GeForce4 Ti 4400 228 752 NA NA
Medion GeForce4 - 8x Ti 4200 228 753 NA NA
RADEON X800 XL 227 754 NA NA
Matrox Parhelia 256MB 226 755 NA NA
Intel HD i7 L 640 226 756 NA NA
Mobility Radeon. HD 530v 226 757 NA NA
Matrox M9140 LP PCIe x16 225 758 NA NA
GeForce 9480 225 759 NA NA
Diamond X1600 PRO 512MB PCI-E 225 760 NA NA
Intel HD Pentium B940 224 761 NA NA
FireGL V3200 224 762 NA NA
Intel HD i5-2557M 224 763 NA NA
GeForce 8700M GT 224 764 NA NA
Matrox M9120 PCIe x16 223 765 NA NA
128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out 223 766 NA NA
RADEON HD 6350 222 767 2.05 $108.50*
GeForce 310 222 768 3.27 $67.99
GeForce FX 5800 222 769 NA NA
NVS 3100M 222 770 NA NA
GeForce 405 222 771 6.94 $31.99*
RADEON 9500 PRO / 9700 Family 222 772 NA NA
GeForce 9500M GS 221 773 NA NA
GeForce G210M 221 774 NA NA
GeForce 310M 221 775 NA NA
Intel HD i5 U 430 221 776 NA NA
Radeon X1650 GTO 221 777 NA NA
GeForce 7800 GS 220 778 NA NA
Fire GL 8800 Video Accelerator 220 779 NA NA
RADEON 9500 220 780 NA NA
ABIT Siluro Ti4200-8X DOTH 220 781 NA NA
GeForce Go 7800 219 782 NA NA
GeForce 315M 219 783 NA NA
GeForce 8600 218 784 NA NA
Matrox M9148 LP PCIe x16 218 785 NA NA
MSI NX7300 GT 218 786 NA NA
RADEON X600XT 217 787 NA NA
Mobility Radeon HD 2700 216 788 NA NA
MOBILITY FireGL V5600 216 789 NA NA
RADEON 9800 PRO 215 790 NA NA
Intel - Express Chipset Q45/Q43 215 791 NA NA
GIGABYTE Radeon X1300 Pro 215 792 NA NA
Intel HD Celeron G530 214 793 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 9000 214 794 NA NA
GeForce PCX 5900 213 795 NA NA
Matrox Parhelia 128MB 212 796 NA NA
Radeon HD 6320M 212 797 NA NA
128MB DDR Radeon 9800 211 798 NA NA
Mobility Radeon HD 3650 211 799 NA NA
Quadro NVS 170M 211 800 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 8500 211 801 NA NA
Diamond X1300-PCIE 512MB 211 802 NA NA
GeForce FX 5900XT 210 803 NA NA
Intel G41 Express-Chipsatz 210 804 NA NA
WRESTLER 9802 210 805 NA NA
Mobility Radeon HD 3670 209 806 NA NA
Radeon X1650 Pro 209 807 1.3 $160.89*
Quadro FX 1600M 209 808 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5900ZT 209 809 NA NA
Intel HD Celeron P4505 208 810 NA NA
RADEON X700 208 811 NA NA
VisionTek XTASY RADEON X700 208 812 NA NA
FirePro V3700 207 813 2.44 $84.99*
Mobility Radeon HD 2600 XT 207 814 NA NA
Intel G45/G43 Express-Chipsatz 207 815 NA NA
GeForce 6610 XL 206 816 NA NA
Jeu de puces Express Intel Q45/Q43 206 817 NA NA
Intel HD i5-2467M 205 818 NA NA
GeForce FX 5800 Ultra 205 819 NA NA
Diamond X700-PCIE 256MB 205 820 NA NA
Intel HD i7 U 660 204 821 NA NA
GeForce 9400 GT 204 822 2.72 $74.99
M71-M 204 823 NA NA
GeForce4 Ti 4200 with AGP8X 204 824 NA NA
Quadro FX 1700 203 825 0.44 $459.99*
GeCube RADEON X600 PRO 202 826 NA NA
GeForce Go 7900 GS 202 827 NA NA
GeForce4 Ti 4200 avec AGP8X 202 828 NA NA
Intel HD i5 U 470 202 829 NA NA
Mobility Radeon HD 530v 202 830 NA NA
Intel HD Pentium U5600 201 831 NA NA
VisionTek Radeon X1300 XGE 201 832 NA NA
Radeon HD 7340M 201 833 NA NA
GeForce FX 5900ZT 201 834 NA NA
GeXCube RADEON 9600XT Game Buster 201 835 NA NA
Matrox G200e - English 201 836 NA NA
GeForce 7650 GS 201 837 NA NA
RADEON 9800 SE 200 838 NA NA
Quadro FX 570M 200 839 NA NA
GeForce 6800 XT 200 840 NA NA
NVS 300 199 841 1.81 $109.99
Intel HD i3 U 380 199 842 NA NA
RADEON 8500 / RADEON 8500 LE 197 843 NA NA
Radeon HD 6320 197 844 0.35 $554.99*
FireGL V3350 196 845 NA NA
64MB DDR GeForce3 196 846 NA NA
GeForce 6800 GS/XT 196 847 NA NA
Intel HD Celeron B800 196 848 NA NA
Mobility Radeon HD 4570 196 849 NA NA
GeForce Go 6800 196 850 NA NA
GeForce 7600 GT 195 851 2.3 $84.95
64MB DDR Nvidia GeForce3 Ti 500 with TV Out 195 852 NA NA
Radeon HD 6310M 194 853 NA NA
Matrox Millennium G450 DualHead DVI PCI 194 854 NA NA
FireGL Z1 194 855 NA NA
HIGHTECH RADEON 9600XT 194 856 NA NA
Palit RADEON X700 194 857 NA NA
Intel HD Pentium U5400 192 858 NA NA
FireGL V3250 192 859 NA NA
Intel HD Celeron U3600 192 860 NA NA
Quadro FX 470 191 861 NA NA
3D RAGE LT PRO 191 862 NA NA
Quadro NVS 420 191 863 0.58 $329.00*
Radeon HD 6250M 191 864 NA NA
Quadro FX 1300 190 865 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS 190 866 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce 6600 GT 189 867 NA NA
Intel HD i3 U 330 188 868 NA NA
GeForce G105M 187 869 NA NA
Quadro NVS 450 187 870 0.43 $439.99*
Quadro FX 1500 187 871 NA NA
RAGE XL PCI 187 872 NA NA
MEDION RADEON 9600 TX 187 873 NA NA
FireGL 8800 186 874 NA NA
ASUS Extreme AX600 Pro 186 875 NA NA
GeForce3 Ti 500 185 876 NA NA
GeForce 8600M GT 185 877 NA NA
GeForce 210 185 878 7.68 $24.08
Gigabyte RADEON X600 PRO 185 879 NA NA
Radeon HD 7340 184 880 0.33 $552.69*
Intel HD Celeron U3400 184 881 NA NA
Quadro FX 2000 184 882 NA NA
GeForce 8600GS 184 883 7.36 $24.99*
MSI RADEON 9600 XT 183 884 NA NA
Sapphire RADEON X700 183 885 NA NA
Inno3D GeForce 6800 GT 183 886 NA NA
ALL-IN-WONDER 9000 182 887 NA NA
Radeon. HD 7350 181 888 NA NA
GeCube RADEON 9600XT 181 889 NA NA
MSI NX6600GT 181 890 NA NA
Intel B43 Express Chipset 180 891 NA NA
VisionTek RADEON 9100 179 892 NA NA
Intel G41 Express 179 893 NA NA
Radeon HD 4350 179 894 5.12 $34.99
Quadro FX 380 179 895 1.43 $124.99*
Radeon HD 3650 AGP 178 896 NA NA
Intel HD i5 U 540 178 897 NA NA
MikroukBad Intel G41 Express Chipset 178 898 NA NA
GeForce G210 178 899 2.82 $63.13*
VIA/S3 Chrome 520 IGP 177 900 NA NA
GeForce3 177 901 NA NA
Intel - Express Chipset G41 177 902 NA NA
GeForce 205 177 903 NA NA
Intel HD i7 U 620 176 904 NA NA
GeForce 7600 LE 176 905 NA NA
Jeu de puces Express Intel G41 176 906 NA NA
GeForce G 110M 175 907 NA NA
Sapphire RADEON X600 PRO 175 908 NA NA
RADEON FIRE GL 8800 175 909 NA NA
Mobility Radeon HD 2600 175 910 NA NA
GeForce FX 5700 Ultra 174 911 NA NA
Intel HD Celeron B810 174 912 NA NA
Radeon HD 3450 - Dell Optiplex 173 913 NA NA
Sapphire Radeon X1050 173 914 NA NA
RV380 173 915 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9000 PRO 172 916 NA NA
Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 172 917 NA NA
VisionTek XTASY 9600XT 171 918 NA NA
CONNECT 3D RADEON X700 171 919 NA NA
Quadro4 580 XGL 171 920 NA NA
ALL-IN-WONDER X800 GT 170 921 NA NA
nForce 780a SLI 170 922 NA NA
Radeon X600 170 923 NA NA
RX600 Pro-256PCIE 169 924 NA NA
Radeon HD 3470 169 925 NA NA
FireGL V3400 169 926 NA NA
S3 Chrome 440 GTX 167 927 NA NA
Quadro FX 370 LP 166 928 NA NA
GeForce4 440 Go 64M w/Standby fix 166 929 NA NA
SAPPHIRE Radeon X1550 166 930 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO 165 931 NA NA
GeForce 6100 nForce 420 165 932 NA NA
SAPPHIRE RADEON X550 - Secondary 165 933 NA NA
Quadro NVS 150M 164 934 NA NA
64MB DDR GeForce3 Ti 200 164 935 NA NA
ASUS RADEON A9600XT 164 936 NA NA
GeForce 6800 GS 164 937 NA NA
GeForce 9500 164 938 NA NA
Radeon HD 6310 163 939 NA NA
Diamond V9600XT256 Radeon 9600-XT 163 940 NA NA
NB8P-SE 163 941 NA NA
Quadro FX 700 163 942 NA NA
Quadro FX 370 Low Profile 162 943 NA NA
Radeon HD 4330 162 944 NA NA
GeForce 9300GE 161 945 NA NA
Diamond X550-PCIE OC 256MB 161 946 NA NA
GeForce 9500M 160 947 NA NA
Intel HD i5 U 560 160 948 NA NA
Radeon HD 3600 Pro AGP 160 949 NA NA
GeForce4 460 Go 160 950 NA NA
Quadro FX 560 160 951 3.2 $49.99*
Intel G45/G43/G41 Express Chipset 159 952 NA NA
Radeon HD 6290M 159 953 NA NA
Radeon HD 7310 159 954 NA NA
RADEON 8500 Family 159 955 NA NA
Inno3D GeForce 6600 159 956 NA NA
ASUS A9600XT 159 957 NA NA
Medion GeForce4 MX 460 158 958 NA NA
Fire GL Z1 AGP Pro Video Accelerator 158 959 NA NA
MOBILITY RADEON X700 XL 158 960 NA NA
GeForce 8600 GS 158 961 NA NA
Matrox Parhelia PCI 158 962 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5950 Ultra 157 963 NA NA
RADEON 9600 Family 157 964 NA NA
GeCube RADEON 9600XT 256MB 156 965 NA NA
Intel HD Pentium 957 156 966 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9600 155 967 NA NA
Matrox Parhelia DL256 PCI 155 968 NA NA
Medion GeForce4 Ti 4200 155 969 NA NA
Radeon X550XTX 155 970 NA NA
Quadro4 380 XGL 155 971 NA NA
RADEON 9600 XT-4 155 972 NA NA
R9600 Pro-Guru 154 973 NA NA
RX600 Pro-Guru 154 974 NA NA
GIGACUBE RADEON 9200 Game Buster VIVO 153 975 NA NA
Radeon HD 4290 153 976 NA NA
Diamond Radeon X1550 153 977 NA NA
Radeon HD 7310M 153 978 NA NA
MOBILITY FIRE GL 9000 152 979 NA NA
Intel HD Celeron G540 152 980 NA NA
Radeon HD 7290 151 981 NA NA
Quadro FX 1000 151 982 NA NA
Celestica Gold Edition RADEON X300 150 983 NA NA
RADEON 9800 LE Family 150 984 NA NA
MOBILITY RADEON 9XXX 150 985 NA NA
256MB RADEON X600 149 986 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 149 987 NA NA
Ultimarc ArcadeVGA3000 149 988 NA NA
FireGL T2 148 989 NA NA
RADEON X600 PRO-4 147 990 NA NA
GeForce9400M 147 991 NA NA
GeForce 8500 GT 147 992 NA NA
GeForce 9400M G 147 993 NA NA
RADEON 8500/RADEON 8500LE 147 994 NA NA
Intel G33/G31 Expre 147 995 NA NA
RADEON 9600 PRO 147 996 NA NA
VisionTek Radeon X1300 147 997 1.19 $123.99*
880G with Radeon HD 4200 146 998 NA NA
GIGABYTE MAYA RADEON 9000 PRO 146 999 NA NA
Tul , RADEON X300 146 1000 NA NA
GeForce 9300 / nForce 730i 146 1001 NA NA
GeForce 610M 145 1002 NA NA
GeCube RADEON X300 145 1003 NA NA
HIGHTECH RADEON 9600XT 256MB 145 1004 NA NA
RADEON 9800 SE Family 144 1005 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 8500 DV 144 1006 NA NA
Intel 945G Embedded Chipset F 144 1007 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9000 143 1008 NA NA
Quadro FX 370 143 1009 NA NA
GeForce 8400GS 142 1010 4.77 $29.76
Radeon HD 2400 Pro 142 1011 NA NA
Quadro FX 570 142 1012 NA NA
Quadro FX 3450/4000 SDI 142 1013 NA NA
Intel Grantsdale-G Controller 0 142 1014 NA NA
MSI NX6600 GT 142 1015 NA NA
Medion GeForce3 Ti 200 142 1016 NA NA
Tul , RADEON 9250 142 1017 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 MX 440/MX 440SE 141 1018 NA NA
Inno3D GeForce 7300 GT 141 1019 NA NA
GeForce 6700 XL 141 1020 NA NA
GeForce Go 7600 140 1021 NA NA
Radeon 9550 / X1050 140 1022 NA NA
Quadro FX 1400 140 1023 NA NA
GeForce 9300 GS 140 1024 2.34 $59.95*
RADEON 9100 Family 140 1025 NA NA
YUAN RADEON 9600 139 1026 NA NA
Tul , RADEON X600 PRO 139 1027 NA NA
Matrox M9120 Plus LP PCIe x1 139 1028 NA NA
GeForce 9400M GS 139 1029 NA NA
128MB Radeon X1300 139 1030 NA NA
Intel Q35 Express-Chipsatzfamilie 138 1031 NA NA
MOBILITY FIRE GL T2/T2e 138 1032 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5700 138 1033 NA NA
RADEON 9000 Family 138 1034 NA NA
MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 138 1035 NA NA
GeCube Radeon X1550 137 1036 NA NA
S3 Chrome 435 ULP 137 1037 NA NA
GeForce 8600M GS 137 1038 NA NA
256MB Radeon X1300PRO 137 1039 NA NA
Familia Intel Q965/Q963 Express Chipset 137 1040 NA NA
Intel HD Celeron U3405 137 1041 NA NA
Quadro4 700 GoGL 137 1042 NA NA
GeForce FX 5600 Ultra 137 1043 NA NA
Radeon HD 6290 136 1044 NA NA
RADEON 9600 TX 136 1045 NA NA
Intel - famiglia Express Chipset Q35 136 1046 NA NA
Intel 82915G/GV/910GL Advanced v3.5 136 1047 NA NA
GeForce G200 136 1048 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce 6600 135 1049 NA NA
GeForce4 MX440 8XAGP 135 1050 NA NA
ASUS V7700 Ti SGRAM V56.55 134 1051 NA NA
Radeon HD 3300 134 1052 NA NA
GeForce 6800 XE 133 1053 NA NA
Mobility Radeon X1400GL 133 1054 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 133 1055 NA NA
MOBILITY RADEON 9500 133 1056 NA NA
Dell C840 132 1057 NA NA
Radeon HD 3450 132 1058 2.2 $59.99
Quadro2 Pro 132 1059 NA NA
Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 131 1060 NA NA
Intel 946GZ Express-Chipsatzfamilie 131 1061 NA NA
FireMV 2260 131 1062 NA NA
Technologies, Inc. RAGE XL PCI 131 1063 NA NA
Quadro4 550 XGL 130 1064 NA NA
ALL-IN-WONDER 9700 130 1065 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS 130 1066 NA NA
GeForce4 448 Go 130 1067 NA NA
GeForce FX 5900 Ultra 130 1068 NA NA
GeForce 8500 130 1069 NA NA
GeForce 7600 GS 130 1070 2.89 $44.99*
Intel Media Accelerator HD 130 1071 NA NA
MOBILITY RADEON 9600 130 1072 NA NA
MOBILITY RADEON X1800 130 1073 NA NA
RADEON 9600 130 1074 NA NA
Radeon HD 4250 129 1075 NA NA
Radeon HD 2400 129 1076 NA NA
GeForce Go 6600 128 1077 NA NA
Quadro FX 3400/4400 128 1078 NA NA
SiS 5598/6326 128 1079 NA NA
Mobility Radeon X1700 128 1080 NA NA
Radeon HD 4270 128 1081 NA NA
Famille de jeu de puces Express Intel Q35 128 1082 NA NA
GeForce 9400M 127 1083 NA NA
Mobility Radeon X2300 HD 127 1084 NA NA
RADEON 9600 PRO Family 127 1085 NA NA
RADEON 9600 TX Family 127 1086 NA NA
VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 127 1087 NA NA
Sherry 1.3.2 beta for 945 chipsets 127 1088 NA NA
FireGL V3300 127 1089 NA NA
MOBILITY/RADEON 9200/9250 127 1090 NA NA
ASUS V9570 V52.16 126 1091 NA NA
RADEON 9200 LE Family 126 1092 NA NA
Familia Mobile Intel 45 Express Chipset 126 1093 NA NA
VisionTek Radeon HD2400 Pro AGP 126 1094 NA NA
nForce 750a SLI 126 1095 NA NA
GeForce2 Ultra 125 1096 NA NA
Intel G945 Express 125 1097 NA NA
Intel Q35 Embedded Chipset Fu 125 1098 NA NA
GeForce PCX 5750 125 1099 NA NA
Dell Precision M50 124 1100 NA NA
Gigabyte RADEON X300 128MB 124 1101 NA NA
GMA 950 Ultimate V1.2 Sherry 124 1102 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9250 123 1103 NA NA
MOBILITY RADEON X600 SE 123 1104 NA NA
Quadro NVS 300M 123 1105 NA NA
Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 123 1106 NA NA
GIGABYTE RADEON 9200 123 1107 NA NA
HIS Radeon X1550 123 1108 NA NA
Radeon HD 6250 122 1109 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 9200 LE 122 1110 NA NA
Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 122 1111 NA NA
Quadro4 500 GoGL 122 1112 NA NA
RADEON 9600 PRO SEC Family 121 1113 NA NA
Familia Intel G33/G31 Express Chipset 121 1114 NA NA
RADEON/MOBILITY 9200 121 1115 NA NA
ALL-IN-WONDER VE PCI 121 1116 NA NA
Intel G35 Express 121 1117 NA NA
Diamond S9250 PCI 256 DDR 121 1118 NA NA
GeForce 8400M GS nvac 121 1119 NA NA
VisionTek Radeon X1050 121 1120 NA NA
GeForce 6800 121 1121 NA NA
RADEON X550 121 1122 NA NA
ASUS X1300 120 1123 NA NA
R9550-128CDT 120 1124 NA NA
GeForce4 440 Go 120 1125 NA NA
RADEON 9200 119 1126 NA NA
Radeon HD 2400 XT 119 1127 NA NA
VisionTek XTASY 9200 119 1128 NA NA
GeForce 6600 VE 118 1129 NA NA
GeForce Go 6200 TE 64M / 6600 TE 128M 118 1130 NA NA
MSI RX9550SE 118 1131 NA NA
MOBILITY RADEON X700 118 1132 NA NA
GeForce 6600 GT 118 1133 1.82 $64.95*
GeForce 9300 GE 117 1134 5.09 $22.99*
GeForce2 Ti 117 1135 NA NA
R9550-Guru 117 1136 NA NA
GeCube RADEON 9200 SE Game Buster 117 1137 NA NA
MOBILITY RADEON 9200 117 1138 NA NA
Radeon HD 7340G 116 1139 NA NA
Radeon HD 4200 116 1140 NA NA
Quadro NVS 295 116 1141 0.89 $129.99*
ASUS A9250 116 1142 NA NA
Intel 82915G/GV/910GL Express 115 1143 NA NA
MOBILITY RADEON9700 115 1144 NA NA
ION 115 1145 1.32 $87.33*
GeCube RADEON 9550 114 1146 NA NA
Intel 945GME Embedded Control 114 1147 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 MX 440 114 1148 NA NA
RADEON X600 256MB HyperMemory 113 1149 NA NA
Famille de jeu de puces Express Intel G35 113 1150 NA NA
GeForce G100 113 1151 5.65 $19.99*
MSI MS-StarForce GeForce FX 5900XT 113 1152 NA NA
Quadro FX 370M 113 1153 NA NA
RADEON X550XT 113 1154 NA NA
GeForce G 105M 112 1155 NA NA
GeForce4 440 Go 64M 112 1156 NA NA
GeForce 7300 GT 112 1157 0.75 $149.99*
Mobility Radeon X1450 112 1158 NA NA
GeForce 8300 111 1159 NA NA
Matrox QID Pro 111 1160 NA NA
NV36 111 1161 NA NA
MOBILITY FireGL V3200 111 1162 NA NA
MOBILITY M10 110 1163 NA NA
Fire GL E1 Video Accelerator 110 1164 NA NA
Familia Intel 946GZ Express Chipset 110 1165 NA NA
RS880 110 1166 NA NA
GeForce 8400 SE 110 1167 NA NA
3DForceFX 5600, GeForce FX 5600 110 1168 NA NA
VIA Chrome9 HD IGP 110 1169 NA NA
Intel 82915G Express 110 1170 NA NA
RADEON 9550 109 1171 2.18 $49.99*
GeForce G 103M 109 1172 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9550 109 1173 NA NA
All-In-Wonder RADEON 9000 Pro 109 1174 NA NA
GeForce 8400 GA 108 1175 NA NA
GIGABYTE RADEON 9250 128MB 108 1176 NA NA
Tornado GeForce4 MX 440 108 1177 NA NA
GeForce 8400M GT 108 1178 NA NA
ASUS AGP-V7700 Pure/Deluxe V56.55 108 1179 NA NA
GeForce2 108 1180 2.77 $39.00*
CONNECT 3D RADEON 9550 108 1181 NA NA
Diamond Radeon X1050 108 1182 NA NA
Quadro NVS 130M 108 1183 NA NA
GeForce FX Go5700 107 1184 NA NA
Mobility Radeon HD 2400 XT 107 1185 NA NA
Intel - famiglia Express Chipset G33/G31 107 1186 NA NA
MOBILITY RADEON 9100 IGP 106 1187 NA NA
GeForce 8400 106 1188 1.96 $53.99*
MSI MS-StarForce GeForce FX 5600 106 1189 NA NA
Quadro NVS 440 106 1190 NA NA
3Dlabs Inc. Ltd. PERMEDIA2 106 1191 NA NA
Radeon 3000 105 1192 NA NA
GeForce Go 6600 TE/6200 TE 105 1193 NA NA
MOBILITY/RADEON 9000 105 1194 NA NA
RADEON 9000U Family 105 1195 NA NA
Quadro FX 1100 105 1196 NA NA
CONNECT 3D RADEON X300 105 1197 NA NA
GigaByte Radeon X1050 105 1198 NA NA
Famille de cartes graphiques HD Intel 105 1199 NA NA
GeForce4 Ti 4200 105 1200 NA NA
Quadro NVS 290 104 1201 NA NA
Quadro NVS 160M 104 1202 NA NA
GeCube RADEON X550 104 1203 NA NA
ION LE 104 1204 NA NA
GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 103 1205 NA NA
Matrox Millennium P750 103 1206 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 7500 103 1207 NA NA
GeForce FX Go5350 103 1208 NA NA
RADEON 9200 PRO Family 103 1209 NA NA
FirePro 2260 103 1210 NA NA
RADEON 7500 102 1211 NA NA
GeForce GT ION 102 1212 NA NA
Mobility Radeon HD 3410 102 1213 NA NA
Intel Q965/Q963 Express-Chipsatzfamilie 102 1214 NA NA
GeForce 8400 GS 102 1215 3.4 $29.99
Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset v 102 1216 NA NA
RADEON 9200 PRO 102 1217 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9200 VIVO 102 1218 NA NA
MOBILITY FIRE GL 7800 102 1219 NA NA
Diamond S120 256MB DDR Radeon 9550 101 1220 NA NA
GeForce 9200M GE 101 1221 NA NA
Mobile Intel 965GM Express 101 1222 NA NA
GeForce 9300M GS 101 1223 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce PCX 5750 101 1224 NA NA
Fire GL 8700 Video Accelerator 101 1225 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON PCI 101 1226 NA NA
RADEON 9250 101 1227 2.02 $49.99
M7 100 1228 NA NA
GeForce G205M 100 1229 NA NA
Inno3D GeForce4 MX 440/440SE 100 1230 NA NA
MSI RADEON 9250 98 1231 NA NA
GeForce2 GTS 98 1232 NA NA
Dell 8200 98 1233 NA NA
MOBILITY RADEON 8500 98 1234 NA NA
Matrox Parhelia APVe 98 1235 NA NA
Diamond X300SEHM-PCIE 128MB 98 1236 NA NA
RADEON 9100 98 1237 NA NA
Mobility Radeon HD 4270 97 1238 NA NA
RS780M 97 1239 NA NA
MSI NX7300GS 97 1240 NA NA
S3 Chrome 430 ULP 97 1241 NA NA
Intel 82945G Express Chipset Controller 0 96 1242 NA NA
Mobility Radeon HD 4100 96 1243 NA NA
GeForce G102M 96 1244 NA NA
Matrox Millennium P650 LP PCIe 128 96 1245 NA NA
RADEON X700 SE 96 1246 NA NA
Mobility Radeon HD 3470 96 1247 NA NA
GeForce 9200M GS 96 1248 NA NA
M880G with Mobility Radeon HD 4225 96 1249 NA NA
Intel 945GM Embedded Chipset 95 1250 NA NA
M880G with Mobility Radeon HD 4250 95 1251 NA NA
GeForce FX Go5600 95 1252 NA NA
Quadro FX 350 95 1253 NA NA
MSI NX6200AX 95 1254 NA NA
Mobility Radeon X1600 94 1255 NA NA
Mobility Radeon HD 2400 94 1256 NA NA
Familia Intel Q35 Express Chipset 94 1257 NA NA
Mobility Radeon HD 3450 94 1258 NA NA
ASUS V9180 SE V52.16 94 1259 NA NA
RADEON 9100 IGP 94 1260 NA NA
Quadro FX 540 93 1261 1.55 $59.99*
NB8M-SE 93 1262 NA NA
GIGABYTE RADEON 9250 93 1263 NA NA
XP200A 93 1264 NA NA
Mobility Radeon HD 2300 93 1265 NA NA
RS780C 93 1266 NA NA
ALL-IN-WONDER RADEON 93 1267 NA NA
GeForce FX5500 93 1268 NA NA
ASUS AGP-V7700 Pure/Deluxe v44.03 93 1269 NA NA
GeForce Go5700 92 1270 NA NA
GeForce 9300 92 1271 NA NA
Mobile Intel 965 Ex 92 1272 NA NA
MOBILITY IGP 9000/9100 92 1273 NA NA
Mobility Radeon HD 4250 92 1274 NA NA
S3 ViRGE DX/GX 92 1275 NA NA
RADEON 9500 Family 92 1276 NA NA
M880G with Mobility Radeon HD 4200 92 1277 NA NA
R9250-128ADT 92 1278 NA NA
MSI RX9250 92 1279 NA NA
Radeon X1700 Targa Edition 91 1280 NA NA
M72-M 91 1281 NA NA
Mobility Radeon 4100 91 1282 NA NA
128MB RADEON X600 SE 91 1283 NA NA
ASUS A9550 90 1284 NA NA
Quadro FX 500 90 1285 NA NA
GeForce 7200 GS 90 1286 NA NA
GeCube RADEON 9250 90 1287 NA NA
Radeon HD 2400 PCI 89 1288 NA NA
ABIT Siluro FX5600 89 1289 NA NA
Matrox Millennium P650 - Deutsch 89 1290 NA NA
3D Prophet 4500 89 1291 NA NA
Mobile Intel 945GM Express-Chipsatz-Controller 89 1292 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5700LE 89 1293 NA NA
GeForce FX Go 5600 89 1294 NA NA
Radeon HD 2350 88 1295 NA NA
Mobile Intel 45 Exp 88 1296 NA NA
Tul , RADEON 9000 Pro 88 1297 NA NA
CONNECT 3D RADEON 9600 PRO 88 1298 NA NA
Radeon X1050 88 1299 NA NA
GeForce 9300M G 88 1300 NA NA
Mobility Radeon HD 4200 88 1301 NA NA
Famille de jeu de puces Express Intel G33/G31 88 1302 NA NA
MOBILITY FireGL V5250 88 1303 NA NA
RADEON 7200 88 1304 NA NA
Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset F 88 1305 NA NA
GIGABYTE RADEON 9600 PRO 88 1306 NA NA
HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9250 88 1307 NA NA
Mobile Intel GMA X3100 87 1308 NA NA
Radeon HD 2400 PRO AGP 87 1309 NA NA
GeForce 8100 / nForce 720a 87 1310 NA NA
Intel Q33 Express 86 1311 NA NA
RADEON 9000 86 1312 NA NA
Intel HD Celeron 847 86 1313 NA NA
MOBILITY M7 86 1314 NA NA
Radeon Xpress 1300M 86 1315 NA NA
Quadro NVS 140M 85 1316 NA NA
GeForce 9200 85 1317 NA NA
GeForce 8400M GS 85 1318 5.67 $14.99*
MOBILITY RADEON 9000 85 1319 NA NA
Intel 915G/915GV/910GL Embedded Graphi 85 1320 NA NA
FireMV 2400 PCI 84 1321 NA NA
Radeon HD 3200 84 1322 NA NA
NB8M-GS 84 1323 NA NA
GeForce4 420Go 84 1324 NA NA
GeForce FX 5200 Ultra 83 1325 NA NA
Radeon X1550 64-bit 83 1326 NA NA
GeCube RADEON 9600 SE Game Buster 83 1327 NA NA
RADEON 7500 Family 83 1328 NA NA
GeForce FX Go 5650 83 1329 NA NA
M860G with Mobility Radeon 4100 83 1330 NA NA
Quadro FX Go1000 82 1331 NA NA
All-in-Wonder 9000 Low Profile 82 1332 NA NA
Intel - controller 82945G Express Chipset 0 82 1333 NA NA
ABIT RADEON 9600XT-VIO 82 1334 NA NA
GeForce 8200 82 1335 NA NA
Matrox Millennium P650 82 1336 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9600SE Edition 82 1337 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP 81 1338 NA NA
GeForce4 MX 440 AGP8X 81 1339 NA NA
R9000 81 1340 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 MX 440 with AGP8X 81 1341 NA NA
Gigabyte RADEON X300 81 1342 NA NA
MOBILITY RADEON 9600/9700 81 1343 NA NA
GeForce 6600 LE 81 1344 NA NA
ASUS RADEON 9550 80 1345 NA NA
Matrox Millennium P690 LP PCIe x1 80 1346 NA NA
Mobility Radeon HD 3430 80 1347 NA NA
VISIONTEK Xtasy 9200SE 80 1348 NA NA
GeForce4 MX 440SE with AGP8X 80 1349 NA NA
GeForce FX 5700VE 80 1350 NA NA
Diamond S85 128MB DDR Radeon 9250 PCI 80 1351 NA NA
RADEON HD 3200 T25XX bY Zona X 80 1352 NA NA
9250 4X AGP 80 1353 NA NA
Quadro FX 360M 79 1354 NA NA
GeForce 9100 79 1355 NA NA
VIA Chrome9 HC3 IGP 79 1356 NA NA
VisionTek XTASY 9550 79 1357 NA NA
GeForce DDR 79 1358 NA NA
Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express Chipset F 79 1359 NA NA
RADEON RV250 79 1360 NA NA
SAPPHIRE RADEON X300SE 79 1361 NA NA
Familia Mobile Intel 945 Express Chipset 78 1362 NA NA
Intel PineView Mobile Express 78 1363 NA NA
Quadro FX 550 78 1364 NA NA
Diamond Stealth S80 78 1365 NA NA
Familia Mobile Intel 965 Express Chipset 78 1366 NA NA
GeForce4 MX 440-SE 78 1367 NA NA
MSI RADEON 9550 78 1368 NA NA
Tul , RADEON 9200SE 78 1369 NA NA
GeForce 9100M G 77 1370 NA NA
Matrox Millennium P690 PCIe x16 77 1371 NA NA
GeForce FX 5700 77 1372 NA NA
Radeon HD 2200 77 1373 NA NA
VisionTek Radeon X300 SE Hypermemory 77 1374 NA NA
Intel GMA900 for ASUS EeePC 77 1375 NA NA
SAPPHIRE RADEON X300SE PCI-E 77 1376 NA NA
GeForce4 420 Go 77 1377 NA NA
GeForce 7350 LE 77 1378 NA NA
MOBILITY FIRE GL T2 77 1379 NA NA
Intel G45/G43 Express Chipset 77 1380 NA NA
GeCube RADEON 9200SE PCI 77 1381 NA NA
NV31M 77 1382 NA NA
MOBILITY RADEON 9700 SE 77 1383 NA NA
ASUS Extreme AX300SE/T 77 1384 NA NA
VisionTek Radeon 9600 76 1385 NA NA
32MB GeForce2 MX 76 1386 NA NA
Famille de jeu de puces Express Intel 82945G 76 1387 NA NA
Kontroler Mobile Intel 945GM Express Chipset Co 76 1388 NA NA
Intel - famiglia Express Chipset 82945G 76 1389 NA NA
Radeon 3100 76 1390 NA NA
Mobile Intel 915GM,910ML,915MS Express Chipset 76 1391 NA NA
FirePro 2450 76 1392 NA NA
Matrox QID 75 1393 NA NA
FireMV 2200 PCI 75 1394 NA NA
ASUS RADEON A9200SE 75 1395 NA NA
Quadro NVS with AGP8X 75 1396 NA NA
VISIONTEK Xtasy RADEON 9550 75 1397 NA NA
GeForce 8300 GS 75 1398 NA NA
Diamond S80 128MB DDR Radeon 9200 SE AGP 75 1399 NA NA
FireMV 2450 75 1400 NA NA
Mobile Intel - famiglia Express Chipset 965 75 1401 NA NA
MSI NX7300 LE 74 1402 NA NA
MOBILITY RADEON 7500 74 1403 NA NA
GeForce4 4200 Go 74 1404 NA NA
Mobility Radeon HD 4225 74 1405 NA NA
GeForce 6600 74 1406 NA NA
Tul , RADEON X300SE 74 1407 NA NA
3D Blaster FX 5600 74 1408 NA NA
Mobile Intel 915GM/GMS 910GML Express Chipset F 74 1409 NA NA
VIA Chrome9 HCM IGP 74 1410 NA NA
VisionTek RADEON 9250 AGP 74 1411 NA NA
Celestica Gold Edition RADEON 9600SE 73 1412 NA NA
Celestica Gold Edition RADEON 9200 73 1413 NA NA
RADEON E2400 73 1414 NA NA
ASUS RADEON 9200SE 73 1415 NA NA
GeForce FX Go5300 73 1416 NA NA
RADEON MOBILITY 7500 73 1417 NA NA
Mobile Intel 945 Express-Chipsatzfamilie 73 1418 NA NA
RADEON 9600 SE Family 73 1419 NA NA
Quadro NVS 280 AGP 73 1420 NA NA
GeForce FX Go5650 73 1421 NA NA
Mobile Intel 945 Ex 73 1422 NA NA
MOBILITY FireGL V3100 73 1423 NA NA
RADEON 7200 Family 72 1424 NA NA
Quadro NVS 280 SD 72 1425 NA NA
Matrox QID LP PCIe 72 1426 NA NA
Matrox Millennium P690 LP PCIe x16 72 1427 NA NA
Familia Intel 82945G Express Chipset 72 1428 NA NA
R9200 SE-DT 71 1429 NA NA
ASUS RADEON 9600SE 71 1430 NA NA
3Dlabs Wildcat Realizm 800 70 1431 NA NA
3D Prophet 4000XT 70 1432 NA NA
RAGE MOBILITY M7 70 1433 NA NA
VisionTek RADEON 9250 PCI 70 1434 NA NA
ASUS Extreme AX300 70 1435 NA NA
ASUS RADEON A9550 70 1436 NA NA
Quadro FX 500/600 PCI 70 1437 NA NA
SVXP Apocalypse GeForce4 MX 440 70 1438 NA NA
Intel Q45/Q43 Express Chipset 69 1439 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9200SE ATLANTIS 69 1440 NA NA
Intel GMA 3150 Express 69 1441 NA NA
Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express-Chipsatza 69 1442 NA NA
64MB DDR GeForce4 MX 420 with TV Out 69 1443 NA NA
ASUS A9600SE 69 1444 NA NA
RADEON X300 SE 128MB HyperMemory 68 1445 NA NA
VISIONTEK Xtasy RADEON 9250 PCI 68 1446 NA NA
Mobile Intel 945GM 3xpress 68 1447 NA NA
Hightech RADEON 9600SE 68 1448 NA NA
Dell 8100 68 1449 NA NA
PowerVR KYRO II 32MB/64MB 68 1450 NA NA
Quadro FX 500/FX 600 67 1451 NA NA
Geforce 9400GT 67 1452 NA NA
RADEON 9600SE 67 1453 NA NA
ATi RS880M 67 1454 NA NA
ABIT Siluro GF2 MX 67 1455 NA NA
Intel G41 Express Chipset 67 1456 NA NA
Sherry 1.3 for GMA 3150 67 1457 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9200SE ATLANTIS 128MB 67 1458 NA NA
GeForce 7500 LE 66 1459 NA NA
32MB GeForce2 MX with TV Out 66 1460 NA NA
Quadro FX 350M 66 1461 NA NA
MOBILITY RADEON X600 66 1462 NA NA
Mobility Radeon X1350 66 1463 NA NA
FireGL V3100 65 1464 NA NA
Quadro NVS 135M 65 1465 NA NA
Intel 945GME/945GSE Embedded 65 1466 NA NA
Inno3D GeForce4 MX 4000 65 1467 NA NA
MOBILITY RADEON 9000 IGP 65 1468 NA NA
GeForce 256 65 1469 1.63 $39.99
Intel 82915G/GV/910GL - Famille de composants E 64 1470 NA NA
MSI NX7300 GS 64 1471 NA NA
Quadro2 EX 64 1472 NA NA
Dell 4100 64 1473 NA NA
GeForce Go 7400 63 1474 NA NA
3DForceFX 5200, GeForce FX 5200 63 1475 NA NA
FireMV 2400 63 1476 NA NA
GeForce FX Go 5200 63 1477 NA NA
Inno3D GeForce FX 5500 63 1478 NA NA
GeForce2 MX with DVI-D and TV-out 62 1479 NA NA
Inno3D GeForce4 MX 440 with AGP8X 62 1480 NA NA
GeForce 8400M G 62 1481 NA NA
ASUS AGP-V7100 Deluxe Combo V56.55 62 1482 NA NA
VIA/S3G DeltaChrome IGP 61 1483 NA NA
Intel 82810 Controller 61 1484 NA NA
Quadro NVS 120M 61 1485 NA NA
Xabre 61 1486 NA NA
64MB GeForce2 MX with TV Out 61 1487 NA NA
Colorgraphic Predator Pro 4 PCI MultiHead 61 1488 NA NA
MOBILITY/RADEON 9200 61 1489 NA NA
Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 94 61 1490 NA NA
GeForce2 MX 60 1491 NA NA
Quadro2 MXR/EX 60 1492 NA NA
MSI NX7100 GS 60 1493 NA NA
MOBILITY RADEON M7-C 60 1494 NA NA
MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 60 1495 NA NA
Quadro NVS 60 1496 0.6 $99.99
Radeon 2100 60 1497 NA NA
GeCube RADEON 9200 SE 128MB Game Buster 60 1498 NA NA
MOBILITY FireGL V5200 59 1499 NA NA
S3 Trio32/64 59 1500 NA NA
GeForce2 MX 400 59 1501 NA NA
GeForce2 MX with external TMDS 59 1502 NA NA
MAP17-232 59 1503 NA NA
MOBILITY RADEON 7500C 59 1504 NA NA
MOBILITY RADEON 9700 59 1505 NA NA
Intel 82945G Expres 58 1506 NA NA
3D Prophet 4000XT TV Out 58 1507 NA NA
GeForce FX Go 5200 32M/64M 58 1508 NA NA
GeForce 8200M G 58 1509 NA NA
780E 58 1510 NA NA
Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 96 58 1511 NA NA
VisionTek XTASY 9200 SE 58 1512 NA NA
Kontroler Intel 82945G Express Chipset Controll 57 1513 NA NA
GeForce 7300 LE 57 1514 1.63 $34.99*
RADEON 9200 SE 57 1515 NA NA
Mobile Intel 45 Express 57 1516 NA NA
GeForce 7300 GS 56 1517 NA NA
VIA/S3G UniChrome Pro II IGP 56 1518 NA NA
Inno3D GeForce 6200 56 1519 NA NA
GeForce 7300 SE /7200 GS 56 1520 NA NA
Quadro FX Go700 55 1521 NA NA
GeForce FX Go5200 32M/64M 55 1522 NA NA
Mobility Radeon X2300 55 1523 NA NA
GeForce Go 6200 55 1524 NA NA
GeForceFX 5200 Ultra Gamer 55 1525 NA NA
Intel PineView Desktop Express 55 1526 NA NA
Matrox Extio F1220 55 1527 NA NA
Inno3D GeForce 6500 55 1528 NA NA
GeForce2 GoGL 54 1529 NA NA
Quadro NVS 400 PCI 54 1530 NA NA
GeForce 7300 SE/7200 GS DM 54 1531 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 MX 4000 54 1532 NA NA
Matrox G450 Multi-Monitor 54 1533 NA NA
GeForce Go 6400 54 1534 NA NA
Intel 915GM/915GMS/910GML Embedded Gra 54 1535 NA NA
MOBILITY M9 53 1536 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5500 53 1537 NA NA
Matrox QID LP PCI 53 1538 NA NA
GeForce 6150SE nForce 430 D 53 1539 NA NA
ASUS V9520 Magic V61.21 53 1540 NA NA
GeForce4 MX 460 53 1541 NA NA
Intel 865 Embedded Controller 53 1542 NA NA
Familia Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express C 53 1543 NA NA
RADEON IGP 340M/345M 52 1544 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5200 with AGP8X 52 1545 NA NA
ZERACLES RADEON XPRESS 1100 52 1546 NA NA
MSI NX6200 AX 52 1547 NA NA
ASUS EAX300 SE 52 1548 NA NA
FireMV 2200 51 1549 0.57 $89.99*
VIA Chrome9 HCM IGP WDDM 1.1 51 1550 NA NA
RADEON XPRESS 1100/1150 51 1551 NA NA
Quadro NVS 285 128MB 51 1552 0.93 $55.00*
XGI Volari Family v1.06 51 1553 NA NA
Matrox Millennium G400 DualHead MAX 51 1554 NA NA
GeForce 7300 SE 51 1555 NA NA
GeForce 7300GS 51 1556 NA NA
S3 ViRGE/VX 51 1557 NA NA
XIAYU VIA/S3G UniChrome Pro IGP 50 1558 NA NA
ASUS RADEON A9600SE 50 1559 NA NA
VisionTek XTASY X300 SE Hypermemory 50 1560 NA NA
Mobility Radeon X1400 50 1561 NA NA
MSI NX 6600 50 1562 NA NA
Matrox Millennium G550 - English 50 1563 NA NA
S3 Inc. Savage4 50 1564 NA NA
GeForce2 MX/MX 400 50 1565 NA NA
GeForce 6500 49 1566 NA NA
Colorgraphic Xentera GT 49 1567 NA NA
VIA Chrome9 HC3 IGP WDDM 1.1 49 1568 NA NA
MSI NX 6200 LE 49 1569 NA NA
Intel G965 Express 49 1570 NA NA
GeForce 7000M 48 1571 NA NA
GeForce Go 7300 48 1572 NA NA
Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 48 1573 NA NA
MOBILITY RADEON 48 1574 NA NA
RADEON XPRESS 200 47 1575 NA NA
ASUS V7100PRO/SI416 V56.55 47 1576 NA NA
GeForce 6100 nForce 400 47 1577 NA NA
GeForce Go 7200 47 1578 NA NA
Inno3D GeForce 6200 LE 47 1579 NA NA
RADEON X600 256MB HyperMemory Secondary 47 1580 NA NA
RADEON IGP 34xM w/OpenGL 47 1581 NA NA
MSI NX 6200TC 47 1582 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 47 1583 NA NA
VIA/S3G UniChromeII 47 1584 NA NA
Mobilit Radeon 46 1585 NA NA
Matrox Millennium P650 PCIe 128 46 1586 NA NA
Radeon VE 46 1587 NA NA
ASUS RADEON 9600SE128MB 46 1588 NA NA
VIA Chrome9 HCM IGP Prerelease WDDM 1.1 46 1589 NA NA
Quadro NVS 110M 46 1590 NA NA
Radeon Mobility-P AGP 4x 45 1591 NA NA
GeForce 6100 nForce 405 DM 45 1592 NA NA
ASUS A9200SE 45 1593 NA NA
Radeon� Xpress 1150 45 1594 NA NA
Matrox Millennium G400 DualHead - English 45 1595 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 45 1596 NA NA
Matrox Millennium P690 PCI 45 1597 NA NA
Matrox Millennium G400 - Espa�ol 45 1598 NA NA
GeForce 7150 / nForce 630i 45 1599 NA NA
XGI Volari Family v1.13.23.D_V 45 1600 NA NA
GeForce FX 5600SE 45 1601 NA NA
Matrox Millennium G400 DualHead - Espa�ol 44 1602 NA NA
GeForce 6200 44 1603 1.1 $39.99
Inno3D GeForce FX 5200 44 1604 NA NA
Matrox Millennium G400 - English 44 1605 NA NA
NV44 44 1606 NA NA
VISIONTEK Xtasy 9200SE PCI 44 1607 NA NA
GeForce2 Go 44 1608 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce FX 5200 44 1609 NA NA
Matrox Millennium G400 43 1610 NA NA
GeForce4 MX Integrated GPU 43 1611 NA NA
XGI Volari Family v1.13 43 1612 NA NA
Radeon 7000 / Radeon VE 43 1613 NA NA
Matrox Millennium P690 Plus LP PCI 43 1614 NA NA
Intel Atom? E6xx Inteln Embedded Media 43 1615 NA NA
Radeon Xpress 1250 43 1616 NA NA
3Dlabs Wildcat Realizm 100 43 1617 NA NA
VIA/S3G K8M800/K8N800 43 1618 NA NA
Mobile Intel 945 famiglia Express Chipset 42 1619 NA NA
GeForce 7100 GS 42 1620 NA NA
R9250-128CDT 42 1621 NA NA
VIA/S3G KM400 42 1622 NA NA
Mobility Radeon X1300 41 1623 NA NA
GeForce 6200 TurboCache 41 1624 NA NA
ASUS RADEON 7000 41 1625 NA NA
X3100 41 1626 NA NA
Mobile Intel 945GM Express Chipset Controller 0 41 1627 NA NA
GeForce 7050 / nForce 630i 41 1628 NA NA
RADEON 7000 / RADEON VE Family 41 1629 NA NA
SiS 651C 40 1630 NA NA
XGI Volari-XP5 v2.072.DELL 40 1631 NA NA
RADEON 7000/RADEON VE 40 1632 NA NA
XGI Volari Family v1.16.02.D 40 1633 NA NA
MOBILITY RADEON X300 40 1634 NA NA
GeForce 6200 A-LE 40 1635 NA NA
Matrox Millennium G400 - Deutsch 40 1636 NA NA
3Dlabs Wildcat VP870 40 1637 NA NA
GeForce 7300 SE/7200 GS 40 1638 NA NA
Mobility M6 40 1639 NA NA
GeForce4 420 Go 32M 40 1640 NA NA
GeForce2 Integrated GPU 39 1641 NA NA
Matrox Millennium G400 DualHead 39 1642 NA NA
3Dlabs Wildcat VP760 39 1643 NA NA
RIVA TNT2/TNT2 Pro 39 1644 NA NA
Intel US15 Embedded Media and Controll 39 1645 NA NA
Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE 39 1646 NA NA
GeForce 7100 / nForce 620i 38 1647 NA NA
Quadro 38 1648 NA NA
IGP 340M 38 1649 NA NA
VIA/S3G KM400/KN400 38 1650 NA NA
RADEON MOBILITY 9000 38 1651 NA NA
Radeon Mobility-D AGP 38 1652 NA NA
MOBILITY IGP 320M 38 1653 NA NA
SiS 661FX/GX Mirage 38 1654 NA NA
Radeon X1250 38 1655 NA NA
XGI Volari-XP5 v2.097.DELL 37 1656 NA NA
RADEON 9200 SE Family 37 1657 NA NA
RS740 37 1658 NA NA
Radeon IGP 340M 37 1659 NA NA
Radeon Mobility 37 1660 NA NA
SiS M661MX 37 1661 NA NA
MOBILITY IGP 340M/345M 37 1662 NA NA
RADEON IGP 345M 37 1663 NA NA
Radeon Xpress 1270 37 1664 NA NA
Intel Atom E6xx Embedded Media and Graphic 37 1665 NA NA
Matrox Millennium G550 - Fran�ais 37 1666 NA NA
GeForce FX 5600 37 1667 NA NA
RIVA TNT2 Ultra 37 1668 NA NA
Quadro NVS 285 37 1669 0.37 $100.00*
SiS M661FX/M661MX 36 1670 NA NA
Inno3D GeForce 6200 TurboCache 36 1671 NA NA
SiS 661FX 36 1672 NA NA
R9600 36 1673 NA NA
Matrox Millennium G550 - Deutsch 36 1674 NA NA
Intel Media Accelerator 600 36 1675 NA NA
Radeon Xpress 1200 36 1676 NA NA
MSI MS-StarForce GeForce4 MX 420 36 1677 NA NA
Mobility U1 36 1678 NA NA
VIA/S3G UniChrome IGP 36 1679 NA NA
MSI NX 6200 TC 35 1680 NA NA
GeForce FX 5200LE 35 1681 0.81 $42.99*
SiS M661FX 35 1682 NA NA
GeForce 7150M 35 1683 NA NA
VIA/S3G UniChrome 35 1684 NA NA
GeForce4 MX 420 35 1685 NA NA
GeForce 6150SE 34 1686 NA NA
GeCube RADEON 7000 34 1687 NA NA
SiS 315_315E 34 1688 NA NA
Matrox Millennium G550 34 1689 NA NA
Intel 845 Embedded Controller 34 1690 NA NA
Quadro 280 NVS PCIe 34 1691 NA NA
SiS 651 33 1692 NA NA
Dell 2650 33 1693 NA NA
Matrox Millennium G450 DualHead 33 1694 NA NA
3DP 33 1695 NA NA
Quadro NVS 210S 33 1696 NA NA
GeForce3 Ti 200 33 1697 NA NA
GeForce FX Go5100 33 1698 NA NA
SiS 650_651_740 33 1699 NA NA
SiS 661FXMIU 33 1700 NA NA
GeForce 7100 / nForce 630i 32 1701 NA NA
GeForce2 MX 200 32 1702 NA NA
GeForce FX 5700LE 32 1703 NA NA
Mobile Intel 945GM/GU Express 32 1704 NA NA
ASUS V9520-X V62.11 32 1705 NA NA
XGI Volari-XP5 v2.116.DELL_C 32 1706 NA NA
ASUS V9520 Magic V62.11 32 1707 NA NA
SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 32 1708 NA NA
Quadro NVS 55/280 PCI 32 1709 NA NA
MOBILITY IGP 9000 32 1710 NA NA
GeForce FX 5100 32 1711 NA NA
Intel 855 Embedded Controller 32 1712 NA NA
Radeon FSC 31 1713 NA NA
SiS M650_651_650_740 31 1714 NA NA
Radeon X1270 31 1715 NA NA
SiS M741 31 1716 NA NA
Intel 946GZ Express 31 1717 NA NA
RIVA TNT2 31 1718 NA NA
GeForce 7050 / nForce 610i 31 1719 NA NA
ASUS V9520 Magic v44.03 30 1720 NA NA
SiS 650_650GL_650GX_651 30 1721 NA NA
MOBILITY RADEON 9550 30 1722 NA NA
GeForce FX 5600XT 30 1723 NA NA
Radeon X1200 30 1724 NA NA
GeForce 6200 LE 30 1725 NA NA
Intel 82852/82855 GM/GME-Grafikcontroller 30 1726 NA NA
All-in Wonder 128 Pro AGP 30 1727 NA NA
Matrox Millennium G450 DualHead - Deutsch 30 1728 NA NA
GeForce FX Go5200 30 1729 NA NA
Integrated MOBILITY RADEON X300 29 1730 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP Family 29 1731 NA NA
RV100 29 1732 NA NA
Quadro NVS 280 PCI 29 1733 0.75 $38.66*
32MB Rage 128 Ultra 29 1734 NA NA
Radeon Xpress 1100 29 1735 NA NA
All-In-Wonder 128 Pro Ultra AGP 29 1736 NA NA
SiS 650_651_M650_M652_740 29 1737 NA NA
Inno3D GeForce2 MX/MX 400 29 1738 NA NA
Intel 82845G Controller 29 1739 NA NA
SiS 760 29 1740 NA NA
SiS 740 29 1741 NA NA
Rage 128 Pro 28 1742 NA NA
GeForce 6100 nForce 430 28 1743 NA NA
Intel US15 Embedded Chipset F 28 1744 NA NA
XGI Volari-XP5 v2.116.DELL 28 1745 NA NA
MOBILITY RADEON XPRESS 200 28 1746 NA NA
Radeon Xpress 1150 28 1747 NA NA
GeForce 6200SE TurboCache 28 1748 NA NA
GeForce 7050 / nForce 620i 27 1749 NA NA
ABIT Siluro FX5200 27 1750 NA NA
SiS M760/760GX 27 1751 NA NA
All-In-Wonder 128 Pro AGP 27 1752 NA NA
Intel 82845G/GL Controller 27 1753 NA NA
SiS 650 27 1754 NA NA
GeForce4 MX 440 27 1755 NA NA
RADEON IGP 330M 27 1756 NA NA
Intel US15 Intel� Embedded Media and G 27 1757 NA NA
Mobility 128 AGP 2X 26 1758 NA NA
GeForce 6100 nForce 405 26 1759 NA NA
SiS M760 26 1760 NA NA
GeForce 7050 PV / nForce 630a 26 1761 NA NA
RADEON XPRESS 200M 25 1762 NA NA
Matrox Marvel G450 eTV 25 1763 NA NA
S3 ProSavageDDR D0001458 25 1764 NA NA
SiS M760GX 25 1765 NA NA
Matrox Extio F1400 25 1766 NA NA
XGI Volari-XP5 SE v1.09.03.ECS_532 24 1767 NA NA
Intel Media Accelerator 500 24 1768 NA NA
Intel Brookdale-G Controller 24 1769 NA NA
RADEON 9200 SE SEC Family 24 1770 NA NA
RADEON 7000 RADEON VE Family 24 1771 NA NA
Intel Media Accelerator 500-4 24 1772 NA NA
GeForce PCX 5300 24 1773 NA NA
SiS760 24 1774 NA NA
ASUS A7000 24 1775 NA NA
GeForce 6100 24 1776 NA NA
S3 SuperSavage/IXC 1179 24 1777 NA NA
All-in Wonder 128 PCI 24 1778 NA NA
RIVA TNT Model 64 23 1779 NA NA
VIA/S3G CLE266 23 1780 NA NA
MOBILITY RADEON 7000 IGP 23 1781 NA NA
GeForce 7025 / nForce 630a 23 1782 NA NA
Intel Extreme Controller-0 23 1783 NA NA
Diamond X300SEHM-PCIE 256MB 23 1784 NA NA
Mobile Intel 965 Express lapkakészletcsalád 23 1785 NA NA
Mobility M4 23 1786 NA NA
All-In-Wonder 128 Pro PCI 22 1787 NA NA
Intel 82852/82855 GM/GME Controller 22 1788 NA NA
Intel Extreme Controller 22 1789 NA NA
GeForce 6150SE nForce 430 22 1790 NA NA
Matrox Millennium G450 Dual Head 22 1791 NA NA
Magnum/Xpert 128/Xpert 99 / Xpert 2000 22 1792 NA NA
SAPPHIRE RADEON 9600SE Edition 128MB 22 1793 NA NA
Intel 82830M Controller 22 1794 NA NA
GeForce 6150 22 1795 NA NA
Technologies Inc. RAGE 128 PRO Ultra GL AGP 22 1796 NA NA
GeForce4 MX 4000 22 1797 NA NA
RIVA TNT 22 1798 NA NA
Rage Fury 22 1799 NA NA
S3 SuperSavage/IXC 1014 22 1800 NA NA
Diamond S60 64MB DDR Radeon 7000 PCI 21 1801 NA NA
Matrox Millennium G450 DualHead - English 21 1802 NA NA
Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro 21 1803 NA NA
Intel 830M Controller-0 21 1804 NA NA
ASUS V9520 V56.55 21 1805 NA NA
RADEON IGP 34xM 21 1806 NA NA
GeForce Go 6150 21 1807 NA NA
RADEON IGP 350M 21 1808 NA NA
GeForce Go 6100 21 1809 NA NA
GeForce 6150 LE 21 1810 NA NA
Rage Fury/Xpert 128/Xpert 2000 20 1811 NA NA
Technologies Inc. RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS 20 1812 NA NA
Magnum/Xpert 128/Xpert 99 20 1813 NA NA
RIVA TNT2 Model 64 32MB 20 1814 NA NA
Rage 128 Pro 4XL 20 1815 NA NA
RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS 20 1816 NA NA
Vanta 19 1817 NA NA
S3 ProSavageDDR Compaq 19 1818 NA NA
Rage Fury Pro 19 1819 NA NA
RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 19 1820 NA NA
RAGE 128 PRO Ultra GL AGP 19 1821 NA NA
S3 SuperSavage/IXC 19 1822 NA NA
RIVA TNT2 Model 64 19 1823 NA NA
S3 ViRGE 19 1824 NA NA
Intel 82830M Controller-0 19 1825 NA NA
Mobile Intel 965 Express 19 1826 NA NA
Mobility 128 AGP 4X 18 1827 NA NA
3Dlabs Oxygen VX1 18 1828 NA NA
VisionTek Radeon 7000 18 1829 NA NA
Rage128Pro 4XL 18 1830 NA NA
SiS Mirage 18 1831 NA NA
Vanta/Vanta LT 18 1832 NA NA
S3 Twister K 18 1833 NA NA
Matrox Millennium P650 Low-profile PCI 18 1834 NA NA
RIVA TNT2 Model 64 Pro 18 1835 NA NA
Radeon IGP 320M 18 1836 NA NA
Vanta 16MB 17 1837 NA NA
S3 ProSavageDDR 17 1838 NA NA
Magnum/Xpert128/X99/Xpert2000 17 1839 NA NA
16MB Rage 128 Ultra 17 1840 NA NA
All-In-Wonder 128 AGP 17 1841 NA NA
GeForce 7150M / nForce 630M 17 1842 NA NA
Intel Q35 Express 17 1843 NA NA
GeForce 6250 17 1844 NA NA
GeForce2 MX 100/200 17 1845 NA NA
SiS 315 17 1846 NA NA
MSI MS-8808 16 1847 NA NA
All-In-Wonder 128 Pro Ultra PCI 16 1848 NA NA
GeForce 7000M / nForce 610M 16 1849 NA NA
S3 Twister 16 1850 NA NA
RADEON 7000 16 1851 0.46 $34.99
SiS 650_651_M650_740 16 1852 NA NA
SiS 741 16 1853 NA NA
Matrox Millennium PCI 16 1854 NA NA
GeForce4 MX 440 with AGP8X 16 1855 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP WDDM 16 1856 NA NA
VISIONTEK Xtasy 9200SE 128MB 16 1857 NA NA
Базовый видеоадаптер 15 1858 NA NA
Xpert 99/Xpert 2000 15 1859 NA NA
RAGE 128 VR AGP 15 1860 NA NA
VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 15 1861 NA NA
RAGE 128 PRO Ultra4XL VR-R AGP 14 1862 NA NA
Rage Fury Pro/Xpert2000 Pro 14 1863 NA NA
Xpert 2000 14 1864 NA NA
S3 ProSavageDDR 8D045333 14 1865 NA NA
SiS M650 14 1866 NA NA
S3 ChroMetal 4.9 13 1867 NA NA
Intel Media Accelerator 3150 13 1868 NA NA
S3 TwisterK 00860E11 13 1869 NA NA
Intel Q965/Q963 Express 13 1870 NA NA
Xpert 128 13 1871 NA NA
3Dlabs Wildcat VP880 Pro 13 1872 NA NA
Intel G33/G31 Express 13 1873 NA NA
Matrox Millennium G450 DualHead DVI PCI - English 12 1874 NA NA
All-In-Wonder 128 PCI 12 1875 NA NA
S3 ProSavage 8A26 12 1876 NA NA
S3 Twister K + S3Hotkey 11 1877 NA NA
VIA/S3G UniChrome Pro IGP 11 1878 NA NA
Matrox G200 Multi-Monitor - English 11 1879 NA NA
GeForce FX 5500 11 1880 0.28 $39.99
RAGE 128 Pro2 4XL 11 1881 NA NA
3DForce G-16/G-32/TV/XP 10 1882 NA NA
Mobile Intel 945GM Express 10 1883 NA NA
RADEON IGP 340 10 1884 NA NA
SiS 300/305/630/540/730 10 1885 NA NA
Microsoft Hyper-V Video 10 1886 NA NA
SiS 630/730 9 1887 NA NA
SiS Mirage 3 9 1888 NA NA
S3 Twister 0020103C 9 1889 NA NA
S3 Twister 001214C0 9 1890 NA NA
Aladdin TNT2 9 1891 NA NA
Mobility Radeon HD 4350 XT 8 1892 NA NA
VirtualBox Adapter for Windows 8 8 1893 NA NA
Intel 82865G Controller 8 1894 NA NA
Intel 82945G Express 8 1895 NA NA
GeForce FX 5200 8 1896 0.22 $36.99
GeForce2 MX 16MB 8 1897 NA NA
S3 ProSavage + utilities 8 1898 NA NA
RAGE 128 7 1899 NA NA
Mobile Intel 945 Express 7 1900 NA NA
S3 Twister + S3Hotkey 7 1901 NA NA
Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller 6 1902 NA NA
Scheda video di base Microsoft 6 1903 NA NA
Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express 4 1904 NA NA
Fujitsu Siemens Computers SiS661FX on board 3 1905 NA NA
Mobile Intel 945 Express lapkakészletcsalád 2 1906 NA NA
Matrox G200eW 0 1907 NA NA

역링크